#vistårinteut

Oetiska åldersexperiment på unga asylsökande

Först blir barn åldersuppskrivna utan åldersbedömning. Sen blir de åldersuppskrivna med stöd av en kritiserad metod - när de är på väg att fylla eller har fyllt 18 år. Trots kritik mot åldersbedömningarna på Migrationsverket granskas inte förfarandet. Varför?
top