#vistårinteut

Civilsamhällets röst

När Justitiedepartementet stängde remisstiden angående förlängning av den tillfälliga begränsningslagen den 18 mars 2019, hade #vistårinteut skickat in 62 remissyttranden. Dessa gav Justitiedepartementet tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner. Inte ett enda av de 29 296 inskickade orden har tagits upp i regeringens prop. 2018/19:128.
#vistårinteut

Ett tredjedels liv i väntan på utvisning

Barn lever en tredjedel av sitt liv i Sverige i väntan på utvisning. Migrationsverkets ändrade praxis för ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige medför år i limbo för minderåriga barn.
top