#vistårinteut

Deportationerna fortsätter – Sverige, Sverige, vad gör du med barn och unga?

Måndag den 9 april riskerar ett tjugotal unga ensamkommande att bli utvisade till ett av världens farligaste länder. Detta sker trots att regeringen lagt fram ett lagförslag som ska ge unga en ny möjlighet att få uppehållstillstånd och trots den massiva och förödande kritiken mot Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar.
top