#vistårinteut

Utvisning strider mot återvändandeavtalets artikel 6

​Ikväll har en 21-årig hjärtsjuk och svårt traumatiserad ung vuxen utvisats till Afghanistan. Enligt Röda korsets behandlingscenter har 21-åringen stort behov av kvalificerad traumabehandling och har fått remiss till hjärtspecialist. Samtidigt växer kritiken mot att Sverige fortsätter utvisa särskilt sårbara personer trots att det är ett brott mot artikel 6 i återvändandeavtalet
#vistårinteut

De tre mörka åren 2015-2018

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har kämpat för barn och unga på flykt sedan september 2016. Nätverket är en direkt konsekvens av den enorma rättsröta som följde efter att Sverige stängt dörren för människor på flykt. Här följer berättelsen om de tre mörka åren 24/11 2015 - 24/11 2018.
top