#vistårinteut

Hoppet tände en folkrörelse

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer och föreningsaktiva som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som genom en
top