#vistårinteut

​Jag var på ett återvändandesamtal med en ungdom

Jag var på ett återvändandesamtal med en ungdom. Ungdomen ifråga hade sjukanmält sig till två tidigare möten och vi mötte en uppretad och defensiv (offensiv) återvändarhandläggare. Hen försökte få ungdomen att skriva på brevet till ambassaden om att ungdomen accepterat beslutet och ville återvända helt frivilligt.
#vistårinteut

När får vi samtala med dig Morgan Johansson?

Vi hör att Afghanistans båda flyktingministrar skickar brev till alla europeiska ambassader i Afghanistan med en vädjan om att stoppa utvisningarna till landet. Morgan Johansson verkar strunta fullständigt i detta. Rörelsen #vistårinteut häpnar över cynismen som just nu präglar regeringens hållning när det gäller Afghanistan.
top