#vistårinteut

Rättssäkert? Nja.

170127.  Två helt olika tolkningar av lagen – något som är av avgörande betydelse för våra ensamkommande unga. Nedanstående citat med tillhörande länkar belyser det rättsosäkra och helt orimliga läget för ensamkommande unga i Sverige idag. Det första citatet stammar från en skrivelse av stadsjurist Natalie Glotz Stade som i sin analys
#vistårinteut

Till alla barn!

Ska strax kila iväg till jobbet. Jag älskar att arbeta med ungdomarna i Nordstan. Det har nog många svårt att föreställa sig med tanke på vad som skrivs i tidningarna. Som fältarbetare vet jag aldrig vad Nordstan kommer bjuda på under kvällen. Jag styr inte den offentliga miljön. Däremot vet jag att
toppen