#vistårinteut

Lös frågan – annars gör vi den till valfråga

Häromdagen kom lagrådet med skarp kritik mot det lagförslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande som lagts fram av regeringen. Men det betyder inte att det inte behövs en lösning för ensamkommande unga. #vistårinteut manar politikerna att rösta ja till lagförslaget. Att rösta nej innebär att frågan om ensamkommande ungdomars
#vistårinteut

Centerpartiets svar till #vistårinteut

​För en tid sedan ställde yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut ett antal frågor till Centerpartiets partistyrelse som vi fick svar på den 23 mars. Här följer både vårt brev och svaret från Centerpartiet.
top