#vistårinteut

Yttrande från #vistårinteut angående lagförslaget Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av professionella och volontärer som möter ensamkommande unga i sina uppdrag eller i sin vardag. Vårt yttrande när det gäller utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd (Dnr Ju2018/00750/L7) är inskickat av representanter från #vistårinteut och näringsliv från fler än 100 kommuner.
top