#vistårinteut

Kommentar från #vistårinteut angående kyrkomötet

#vistårinteut har under två dagar besökt Kyrkomötet i Uppsala. Debatten om den inhumana behandlingen av ensamkommande visade att det finns starka röster för ensamkommande unga inom Svenska kyrkan. Kyrkomötet röstade bifall för två av tre att-satser. Att-sats 2 ansågs besvarade i och med Wanja Lundby-Wedins anförande med en hänvisning till Novemberuppropet.
#vistårinteut

Barnkonventionens dag – men Sverige får kritik av FN

Idag är det Barnkonventionens dag. Barnkonventionen är ratificerad av Sverige. Men Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att man inte gjort konventionen till svensk lag och även för att man inte ratificerat tredje tilläggsprotokollet - som handlar om barns rätt att klaga vid orätt behandling.
top