#vistårinteut

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga

Sedan januari 2017 och fram tills idag har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut fått kännedom om över hundra suicidala ensamkommande unga som gjort allvarliga självmordsförsök. Det faktiska antalet självmordsförsök är omöjligt
top