Juli 2017


2-9 juli. #vistårinteut gör Almedalen.

Program kommer snart…


Maj 2017


26-28 maj. Miljöpartiets partikongress.

#vistårinteut bevakar Miljöpartiets partikongress i Linköping.
https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-nummer-vistaarinteut-bevakar-miljoepartiets-partikongress-1942270

9 maj. Vad krävs av medierna nu?

#vistårinteut deltar på Blank Spots seminariedag Medborgarna, medieborgarna och demokratin:
”I kölvattnet på populismens frammarsch i stora delar av västvärlden sker en strategisk nedmontering av den fria åsiktsbildningen. Det innebär att medier angrips, existerande politiska strukturer föraktas och civilsamhället motarbetas.

Allt detta skapar stora utmaningar som behöver adresseras. Vad har medierna för roll i demokratin idag och hur ska man förhålla sig till de angrepp som sker? Hur blir medierna fortsatt relevanta och vad är deras roll i relation till de så kallade medieborgarna som själva skapar innehåll.

Välkommen till en spännande och viktig heldag om journalistikens och demokratins framtid. Vi tror att det är en dag som kommer att ge alla deltagare kunskap, inspiration och gemensam handlingskraft.”

https://www.blankspotproject.se/vad-kravs-av-medierna-nu-missa-inte-9-maj-2017/

5-7 maj. Demokratisering och rörelse.

#vistårinteut deltar i seminarium och samtal om demokratiseringsprocesser.
http://www.demokratisering2017.se

Tid: 5–7 maj, med start fredag kväll och avslutning söndag eftermiddag, se programmet för detaljer.

Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17b, Göteborg.

Språk: Några presentationer kommer att hållas på engelska, andra på svenska. Diskussionerna kommer främst att vara på svenska. Kontakta oss för detaljer.

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil. Handikapptoalett och hörslinga finns. Har du frågor,
hör av dig.

Deltagaravgift: 120–200 kronor för hela konferensen, se anmälningsformuläret för enstaka dagar.

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret och betala deltagaravgift och ev. mat. Anmälan är öppen till och med 3 maj, antalet platser är dock begränsat och anmälan stänger tidigare om max antal uppnås. Anmäl dig nu för att
säkra din plats!

Kontakt: kontakt@demokratisering2017.se

Facebook-event: Hittar du här, bjud gärna in dina vänner!

Arrangörer: Demokratisk Omställning i samverkan med Staden Vi Vill Ha, Studiefrämjandet,
Hyresgästföreningens Arena: Första Lång, Kvinnofolkhögskolan, med flera.

 

1 maj. Rörelsen #vistårinteut manifesterar för Sveriges ensamkommande barn och unga.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/foersta-maj-roerelsen-nummer-vistaarinteut-manifesterar-foer-sveriges-ensamkommande-barn-och-unga-1942226

 


April 2017


S-kongressen 8-12 april Göteborg

S- KONGRESSEN 8-12/4
#vistårinteut Amnesti Röda Tråden drar vidare till Göteborg! Genom vår närvaro under Socialdemokraternas rikskongress på Svenska mässan i Göteborg den 8-12 april vill rörelsen #vistårinteut uppmärksamma den allvarliga situationen för Sveriges ensamkommade.

Rörelsen #vistårinteut kräver 

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn
och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Lörd 8/4 Ungdomsdag ”ALLA våra barn”
https://www.facebook.com/events/1302072973174842/

 

Söndag 9/4 Nationell huvuddag – en dag för hela Sveriges #vistårinteut
https://www.facebook.com/events/1142116255899253/

VAD HÄNDER UNDER DAGEN?
Ett mer detaljerat program kommer här efterhand, men dagen kommer i stora drag att se ut så här:

* 7.30: Vi träffas utanför Svenska Mässan och delar ut handskrivna pappershjärtan och flygblad om våra krav till de anländande politikerna. Tillverka gärna egna hjärtan i förväg och ta med. Exempel i separata inlägg på diskussionssidan.
https://www.facebook.com/events/1142116255899253/?active_tab=discussion

* 9.00 Vi deltar i ett studiebesök och rör oss inne på kongressen och informerar om situationen för Sveriges ensamkommande. Anmäl ditt intresse för studiebesöket i det separata inlägget på diskussionssidan!

* 12.30 Samling vid Gustav Adolfs torg varifrån Röda Tråden-marschen startar.
(Arrangörer kommer också att finnas på plats vid Centralstationen kl. 12.15, för den som vill ha sällskap till startpunkten vid Gustav Adolfs torg)

Tyst marsch mot Svenska Mässan. Vi går en och en, gärna rödklädda, och delar ut pappershjärtan och informationsblad till förbipasserande. Välkomna att ta med egna pappershjärtan och utskrivna flygblad! (Se separata inlägg på diskussionssidan)

* 13.45 Samling utanför Svenska Mässan, med tal, musik och andra inslag.

* 14.45 Olika happenings kring Svenska Mässan börjar.

* 18.30 Gemensam ljusmanifestation utanför Svenska Mässan.

Måndag 10/4 Professionernas dag
https://www.facebook.com/events/417010152024916/

Om detta må vi berätta” är temat på denna dag. Vi kommer att gå runt, både utanför och inne, och dela ut flygblad med fakta och samtidigt berätta hur det är att vara lärare/ boendepersonal/ god man/ socialsekreterare/ psykolog/ chef/ uppsökande fältarbetare/ kuratorer/ familjehem etc i verksamheter som vänder sig till ensamkommande ungdomar.

Vad vi dagligen är med om. Vi kommer också att lägga ut korta filmer på professionella som berättar om sin professionella vardag under hela dagen.

Under lunch- tiden 12-13.30
kommer Lärarnas Riksförbund, psykolog Anna Olsson från Flyktingbarnteamet, barnläkare och professor Henry Ascher att hålla tal på vårt mötestorg som ligger på kullen som leder mot Liseberg.

Kom och var med, eller besök oss en stund, spela in en film eller kom och lyssna på talen.
Tisd 11/4 Volontärernas dag
https://www.facebook.com/events/668583063344467/

 

Onsd 12/4 Civilsamhället skickar ett budskap
https://www.facebook.com/events/447968335554414/

Här är ramarna för vår dygnetrunt-bevakning.
Ledord för alla dagar är: KUNSKAP och KÄRLEK

Kvällar och nätter: (ta fram sovsäckar och liggunderlag + ljus/gitarrer, vi sover på plats så vi syns från Gothia hotell.

Utgångspunkten är ungefär den här:
Vi kommer att vara stationerade på tre platser utanför eller nära Svenska Mässan.
1. Utanför Världskulturmuseet
2. Mötesplats med musik och fest ca 500 personer
3, Litet infotorg

 

***Vi vill gärna att folk rör sig med våra tröjor mellan stationerna hela tiden. Beställ vår fina ”Amnesti NU” tröja.

***Varje dag blir ”Pensionärspromenader” runt området med skyltar och flygblad: budskap från Sveriges pensionärer.

*** Vi kommer att ha någon känd talare varje dag vid ett visst klockslag som tar avstamp i mänskliga rättigheter, barnkonventionen och medmänsklighet.

Karta och mer detaljerat program för varje dag kommer.

#vistårinteut goes kommunfullmäktige

Tema ej klart ännu


Mars 2017


#vistårinteut goes kommunfullmäktige

Tema Myndighetskris

Du som läser den här texten behöver vara medveten om att vi i civilsamhället numera har många av Sveriges ensamkommande barn och unga boende hos oss i våra hem, på helt frivillig basis, utan ersättning från vare sig stat eller kommun. De här barnen har inte längre någonstans att bo eftersom de blivit uppskrivna i ålder och därmed fått flytta från HVB- och familjehem. De har slutat sova av oro, de skadar sig själva eller tar till och med livet av sig i en ren desperationsakt. De vandrar som osaliga andar, skyddslösa och utan hopp. Migrationsverkets exempellösa handläggning av dessa barns och ungas asylprocess innebär att barn och unga hamnar i ett tillstånd av oförutsägbarhet och rättsosäkerhet. Det sker trots att Migrationsverket själva erkänner stora brister i åldersbedömningar, utredningar och beslut.

Sveriges ensamkommande barn och unga är sårbara och har stora skyddsbehov. Det är därför inget mindre än en rättsskandal att handläggare utan traumakompetens och barnperspektiv tar beslut om barns ålder och utan kunskap om barns sätt att bete sig utreder deras skyddsbehov – med, ser vi nu, ett katastrofalt resultat. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter att inte få en rättssäker asylprövning. När ett enskilt barn, en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet kommer att påverkas av ett beslut, måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Bedömning och fastställande av barnets bästa kräver ett rättssäkert förfarande. Dessutom måste beslutsmotiveringen visa att uttrycklig hänsyn har tagits till barnets bästa. Vi kan inte se att asylprocessen när det gäller Sveriges ensamkommande barn och unga innehåller de här komponenterna. Rörelsen #vistårinteut menar att detta är vad man kan kalla en myndighetskris. Det är inte civilsamhälle och professioner som krisar. Inte nu och inte heller hösten 2015. Tvärtom menar rörelsen #vistårinteut att Sveriges kommuner, landsting och riksdag borde vara stolta över hur väl professionella och civilsamhälle boende, skolgång och omsorg utifrån de förutsättningar vi hade hösten 2015. Det är det som sker inne på Migrationsverket som är en myndighetskris. Den består, och vad värre är – den fördjupas. Rörelsen #vistårinteut har Sveriges ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen. De ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga. Mitt i myndighetskrisen har barnrättspolitiken, barnkonventionen och mänskliga rättigheter förlorats. Politiker i vår kommun – vi uppmanar er nu att ta ansvar för att myndighetskrisen inte ska drabba barn och unga utan att ni skyndsamt tar ansvar! Stoppa omflyttningar av Sveriges ensamkommande barn och unga omgående och lyssna till vår vädjan om amnesti.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-nummer-vistaarinteut-goes-kommunfullmaektige-1856376


23/3 #vistårinteut möter statsråd

Den 23 mars möter representanter för #vistårinteut statsråden Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och Gabriel Wikström, sjukvårdsminister.


11/3 Röda Tråden-marschen Stockholm

Marsch-201703011-A4

Marsch-201703011-A3

170304 Röda Tråden-marscherna

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/vi-marscherar-foer-amnesti-roeda-traaden-marscherna-1829138

RÖDA TRÅDEN-KAMPANJEN 2017

Röda Tråden – Ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv. Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

1. RÖDA TRÅDEN Namninsamling för amnesti

Rörelsen #vistårinteut har nu skapat en namninsamling där vi kräver Amnesti för våra ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige!

Vi har en önskan om att idéburna organisationer, föreningar, medmänniskor och civilsamhälle ställer sig bakom vårt krav på amnesti. Organisationer och föreningar som vill delta; ta kontakt med oss så lägger vi ut er logga på namninsamlingssidan.

2RÖDA TRÅDEN-MARSCHERNA

Vi manifesterar vårt amnestikrav och vår kamp för ensamkommande barn och unga genom en landsomspännande marsch – Röda Tråden-marschen. Marschen symboliserar ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv.

LÖRDAGEN DEN 4 MARS inleder vi den första Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från varje svenskt landskap »vandrar« ryggsäckar som innehåller barnkonventionen och andra symboler för barn på flykt. De symboliska vandringarna startar samtidigt kl. 13, med destination Stockholm.

Läs mer om de lokala marscherna här:
Röda Tråden Landskapsmarscher 4 mars

Håll utkik efter ryggsäckarna!

LÖRDAGEN DEN 11 MARS klockan 13.00 når ryggsäckarna Medborgarplatsen i Stockholm. Vi kommer att ta oss dit genom en symbolisk vandring från tre olika håll i solidaritet med våra ensamkommande unga. Start 12.00.

Läs mer om Stockholmsmarschen här:
Röda Tråden-marschen Stockholm 11 mars

RÖRELSEN #VISTÅRINTEUT KRÄVER: 

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket. 

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Du kan stödja oss genom att

gilla vår sida https://www.facebook.com/vistarinteut/?fref=nf
följa oss på Twitter https://twitter.com/vistarinteut?lang=sv
swisha ett bidrag till 0735923404. Alla insamlade medel går till omkostnader och marknadsföring av kampanjer från #vistårinteut.

https://www.facebook.com/events/241730502940685/permalink/243614272752308/

170311 Röda Tråden – marschen

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/events/roeda-traaden-marschen-170311-67722


Februari 2017


 170222 Faktumgalan

 Rörelsen #vistårinteut är oerhört stolta över att vara en av de nominerade av Faktums läsare och juryn till priset Årets Avslöjare.

Motivering till nominering av Årets avslöjare till #Vistårinteut men vi slutar aldrig kämpa:
”En grupp som tillsammans avslöjar att det finns ett motstånd mot de nya asyllagar och återvändaravtal, bland annat med Afghanistan. Gruppen engagerar människor som jobbar nära de ensamkommande och påverkar genom namninsamlingar och offentliga evenemang.”

Faktumgalan är en gala där tidningen Faktum står bakom. Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Allt överskott från galan går till Faktums verksamhet för att ge personer i hemlöshet och socialt utanförskap ett arbete. På Faktumgalan så vill vi lyfta fram de organisationer/personer/grupper som gör insatser i kampen mot hemlöshet och socialt utanförskap.

Läs gärna mer här: http://faktum.se/gala/

Biljetter: 325 kr, finns i biljettkassan på Stora Teatern. Alla biljettintäkter går oavkortat till Faktums verksamhet för att sysselsätta personer i hemlöshet och socialt utanförskap.

170218-170219 #vistårinteut konferens

Rörelsen #vistårinteut tar klivet ut från internet och möts på konferens i Stockholm 18-19 februari.

OBS! Anmälan krävs
Anmäl dig på: https://simplesignup.se/event/90051

Det började under hösten 2016. Alla vi tusentals som i olika roller lärt känna ensamkommande barn och ungdomar började förstå att vårt arbete, våra relationer och vårt hopp var på väg att grusas. Regeringen hade gjort upp om en ny migrationspolitisk året innan. Det hade blivit mycket svårt att få permanent uppehållstillstånd och chansen att återförenas med sin familj hade blivit avsevärt begränsad. Vi såg hur Migrationsverket började tillämpa en striktare tolkning av lagstiftningen och krävde att de unga skulle bevisa sin ålder för att fortsätta behandlas som barn. Därpå följde ett stort antal åldersuppskrivningar, i strid med de ungas egna utsagor.

Det så kallade ”andrummet” stal syre från barnrättsliga ställningstaganden och praxis. Vi var tvungna att agera och formade vår rörelse. Vi växte snabbt för tusentals berördes av den nya migrationspolitiken.

Sedan dess har regeringens politik och myndigheternas agerande befäst vår beslutsamhet om att hålla våra hjärtan öppna. Vi vill något så självklart som att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden. Att ingen utvisas till ett land där det råder väpnad konflikt.

Som nästa steg arrangerar vi för första gången en konferens. Att vi träffas irl är unikt.

Vi hoppas att du som vill vara med och arbeta för att säkra de ensamkommande barnen och ungdomarnas rätt till säkerhet framtidshopp kommer. På konferensen får du en chans att både höja dina kunskaper, få dina frågor besvarade av experterna och möta andra som kämpar för en värdig tillvaro för de ensamkommande barnen och unga.

Konferensen ordnas i samarbete med ABF Stockholm

##########PROGRAM#########

Lördag 18 februari
Syftet med lördagen är att höja kunskaperna om den migrationspolitik och praxis som berör vårt arbete och vår kamp. Dagen består av fyra panelsamtal som utgår från teman (se schemat) som bestämts av frågeställningar som rörelsen #vistårinteut har samlat in. I panelerna har vi samlat experter inom de olika områdena.

09.30-10.00 Fika
10.00-10.30 När professionen sa ifrån.
Under hösten 2016 började yrkesgrupp eter yrkesgrupp formulera starka protester mot den nya inhumana migrationspolitiken. I debattartiklar och tv-studior vittnade lärare, socialsekreterare, barnboksförfattare och andra om hur politiken påverkade deras uppdrag. Vi får höra om varför professionerna bestämde sig för att protestera och vad protesterna fick för resultat och mottagande.
10.30-10.45 Paus
10.45-11.45 Juridiken och åldersuppskrivningarna.
Alla som på nära håll har sett en ensamkommande ung persons process i det juridiska systemet vet att juridik och praxis är snårigt och föränderligt. Den ständiga diskussionen och användningen av medicinska metoder för att fastställa ålder på den unga skapar oro och frågor. Vi reder ut den juridiska gången och försöker förstå vad ålderuppskrivning innebär ur juridiska, medicinska och psykologiska aspekter.
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Den svenska migrationspolitiken.
Detta panelsamtal ger en bakgrund till svängningen i migrationspolitiken. Vad hände, och varför? Paneldeltagare med lång erfarenhet analyserar och diskuterar den svenska svängningen och vad vi kan förvänta oss av framtiden.
13.45-14.00 Paus
14.00-14.45 Att leva som gömd.
När allt fler unga får avslag på sin asylansökan växer gruppen papperslösa som lever under jorden. Vad innebär det för den enskilda att leva som en skugga i samhället och vad får skuggsamhällets utbredning för konsekvenser för oss alla?
14.45-15.00 Paus
15.00-15.45 Tema Afghanistan.
Många av de unga ensamkommande utvisas till Afghanistan. Landet har svaga institutioner och regeringen har själv uttryckt att de inte kan garantera ett värdigt mottagande. Vi får en bild av situationen i landet och hur en ung persons liv kan arta sig där.
15.45 Avslutning

Om platsen:

https://www.facebook.com/abf.stockholm/

Söndag 19 februari
Syftet med söndagen är att få inspiration, blicka framåt och diskutera nästa steg som rörelse. Vi möter andra grupper och personer med engagemang i ensamkommandes situation i Sverige. Vi summerar vad vi har gjort som rörelse och diskuterar strategier för hur vi effektivt och långsiktigt kan uppnå våra mål.
Tid: 10-14


Tidigare inlägg


Jan 2017


Unga från alla länder – ansvaret i våra händer #vistårinteut

Kramens dag 21 januari 2017

En nationell musikmanifestation på initiativ av rörelsen #vistårinteut i samarbete med Musiker Mot Rasism med flera.

Den tidigare nationella ljusmanifestationen ”Lys upp Sverige!” engagerade närmare 10 000 personer den 24 november, årsdagen av då Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, strängare asyllagen. Organiserade manifestationer hölls på över 50 orter i landet. Under kvällens lopp uppstod ytterligare spontana manifestationer på olika platser, och många privatpersoner deltog genom att tända ljus i sina hem.

Nu kommer nästa! Musikmanifestationen ”Unga från alla länder – ansvaret i våra händer!”. Manifestationen hålls till stöd för de ensamkommande barn och ungdomar som lever under oacceptabla förhållanden i Sverige just nu, och för att kräva att Sverige återgår till att följa barnkonventionen.

Manifestationen har initierats av den växande rörelsen #vistårinteut. som startades i oktober 2016. Rörelsen består av 7 500 yrkesverksamma eller volontärer som möter ensamkommande i deras vardag och ca 19 000 som följer vår fb-sida ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”.

Vi står inte ut med att Sverige skickar barn och ungdomar i döden. Alla barn och ungdomar i Sverige ska omfattas av barnkonventionen och har rätt till ett bra och värdigt liv.

گردهمایی موسیقی ملی
بتاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ یک گردهمایی موسیقی ملی در روز آغوش میباشد.
این گردهمایی یک ابتکار خوب در همکاری با نوازندگان علیه نژادپرستی و دیگران است.
اون گردهمایی قبلی ”سویدن را روشن کنید” که بتاریخ ۲۴ نوامبر سال گذشته بود نزدیک به ۱۰۰۰۰ شرکت کرده و علاقمندی خودرا نشان دادن، زمانیکه سویدن عطف به ماسبق قانونی سختگیرانتری را به اجرا در آورد. این گردهمایی یا تظاهرات سازمان یافته در بیش از ۵۰ مکان کشور برگزار شد. در طول دوره آن شب این گردهمایی بطور خودجوش در مکانهایی مختلف برگزار شد و بسیاری در خانه های خود شمع روشن کردن.
حالا منتظر یک گردهمایی موسیقی دیگر هستیم که برگزار میشود. افراد جوان از همه کشورها- مسولیت در دست ما است- این تجمع در حمایت از کودکان بی سرپرست و افراد جوان که در سویدن در شرایط غیر قابل قبول زندگی میکند برگزار میشود و از دولت سوئد میخواهیم که برگردد و ”پیمان نامه حقوق اطفال را پیروی کند” این تجمع با رشد جنبش ”vistarinteut” در ماه اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شد. این جنبش متشکل است از ۷۵۰۰ نفر حرفه ای یا داوطلب که در زندگی روزمره خود بچه های تنها پناهجو را ملاقات میکند و تقریبا ۱۹۰۰۰ نفر صفحه فیسبوک مارا دنبال میکند.
ما دیگر توانایی این را نداریم و هرگز دست از مبارزه نخواهیم کشید.
سایت .vistarinteut. org
ما نمیتوانیم ببینیم که سوئد کودکان و جوانان را به مرگ بفرستد.
کنوانسیون حقوق کودک باید شامل حال تمام کودکان و جوانان در سوئد شود. و اینها حق دارد که یک
زندگی خوب و شایسته را دارا باشد!

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #viatårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

  1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
  2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de som gjorts omprövas.
  3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.
  4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Dec 2016 – Feb 2017


Upprop från #vistårinteut angående åldersuppskrivningar av unga

http://www.skrivunder.com/signatures/upprop_mot_aldersuppskrivningar_vistarinteut/

Hej

Vi skriver till dig idag ifrån rörelsen #vistårinteut. Rörelsen uppstod den 27 september 2016 och består idag av över 7000 aktiva medlemmar, och nära 20 000 som stödjer oss.De medlemmar som är aktiva arbetar alla i någon form med ensamkommande barn och ungdomar, alternativt möter ensamkommande barn och ungdomar i vardagen genom att vara familjehem eller god man. Vi kommer ifrån hela Sverige, från norr till söder, och vi arbetar inom samtliga av samhällets yrkeskategorier.

Upprop från #vistårinteut till våra fackförbund

Det här är ett upprop på bred front som handlar om hur åldersuppskrivningar av ensamkommande asylsökande unga drabbar oss professionella och gode män i vår arbetsmiljö. Vi riktar oss till Vårdförbundet, SSR, Vision, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Psykologförbundet. Vi vänder oss också till gode män. Skriv på! Dela!

Här är alla uppropen:
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_vistarinteut_larare
http://www.skrivunder.com/fackligt_uppropp_vardforbundet_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_ssr_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_psykologforbundet_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_vision_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/vi_kraver_rattssakerhet_for_vara_asylsokande_barn
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_kommunal_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_jusek_vistarinteut
http://www.skrivunder.com/fackligt_upprop_till_ledarna_vistarinteut


Dec 2016


#vistårinteut Julkalender

#vistårinteut har gjort en julkalender i filmklippsformat!

Varje dag mellan 1-24/12 öppnar vi en ny lucka, lägger ut ett nytt klipp, dels här på vår facebooksida, dels på vår YouTube-kanal.

Varje dag möter vi en ny person, som uttrycker sitt stöd för #vistårinteut och vår kamp för ensamkommande unga i Sverige.

BÄSTA STÄLLET att följa hela julkalendern, eller se i efterhand, är i spellistan på vår Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6JPDmk9pXWc8CsbUL4umHsXJ2UJgT2s

(Vi kommer även att posta inläggen/klippen i de 2 evenemangen allteftersom de putbliceras på sidan)

Bjud gärna in alla dina vänner hit till evenemanget!
Dela gärna klippen från facebooksidan!

OBS Julkalendern är uppdelat i 2 evenemang eftersom ett enda evenemang inte kan sträcka sig över så lång tid…

Del 1: https://www.facebook.com/events/381694125503647/
Del 2: https://www.facebook.com/events/1185349864880762/

♥ Håll tillgodo ♥


Nov 2016


Lys upp Sverige!

10 000 protesterade mot Sveriges asylpolitik!

Den nationella ljusmanifestationen ”Lys upp Sverige!” engagerade närmare 10 000 personer i torsdags kväll den 24 november, årsdagen av då Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, strängare asyllagen. Organiserade manifestationer hölls på över 50 orter i landet. Under kvällens lopp uppstod ytterligare spontana manifestationer på olika platser, och många privatpersoner deltog genom att tända ljus i sina hem.

Den uppmärksammade manifestationen initierades av den växande rörelsen #vistårinteut. Rörelsen består av nära 15 000 personer varav över 7 000 arbetar professionellt med och möter ensamkommande i deras vardag. Vi vill uppmärksamma hur den nya asyllagen, i kombination med det kritiserade återtagandeavtalet med Afghanistan, har fått katastrofala följder för tusentals ensamkommande ungdomar i Sverige.

Vi står inte ut med att Sverige skickar barn och ungdomar i döden. Alla barn och ungdomar i Sverige ska omfattas av barnkonventionen och har rätt till ett bra och värdigt liv.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.
4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

اطلاعیه.
آیا شما هم طاقت ندارید که انسانها را پس به کام مرگ بفرستند ؟
پنجشنبه ۲۴ نوامبر سالروز قوانین خصمانه ای پناهندگی را که سویدن به تصویب رساند است.
این یک تصمیم‌گیری غیر انسانی و نا شایست در تاریخ مدرن کشور ماست.
ما خواهان جلب توجه اذهان عمومی در این روز غم انگیز هستیم!
بیش از ۷۰۰۰نفر با جنبش قوی vistårinteut یک تظاهرات عقیدوی پر نور درسراسر سویدن راه اندازی میکنیم.
ما خواهان درخشندگی نور بر ظلمت بر سراسر کشور خود از شمال تا جنوب هستیم وبرای نشان دادن اعتراضات خستگی ناپذیر خود به سیاست‌های غیر انسانی که سویدن را رو به تیره گی میبرد، مبارزه میکنیم.
هدف ما که واضح ساختن عواقب مخرب حیات انسانهایی بی پناه است و در عین حال گوشزد کردن به سیاستمدارن و جامعه مدنی سویدن نسبت به عواقب این سیاست گذاری است!
آیا شما هم دیگر تحمل سیاست پناهندگی غیر انسانی را ندارید؟ اینجا می‌توانید اطلاعات در مورد آنچه که در محل خود در روز ۲۴ نوامبر انجام بدهید را پیدا کنید.
جنبش vistårinteut بیش از …۷ نفر است که با افراد جوان بدون سر پرست کار ویا در ماموریت غیر انتفاعی آنهارا ملاقات کرده است.
ما نمیتوانم بی تفاوت بمانیم که سویدن ناقض کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بشر در مسایل پناهندگی باشدOktober 2016


161022. Manifestation för stopp av tvångsutvisningar till Afghanistan och orimliga åldersuppskrivningar av ensamkommande unga.

Lördag den 22/10 demonstrerar vi på 20 olika orter runt om i Sverige för flyktingar från Afghanistan, mot tvångsutvisningar och åldersuppskrivningar av ensamkommande asylsökande.

Tillsammans med en rad andra organisationer vill the movement #vistårinteut visa politiker och civilsamhälle hur de nya asyllagarna och återvändandeavtalet med Afghanistan påverkar de ensamkommande ungdomar som bor i Sverige. Det som just nu sker i Sverige är inte värdigt en demokrati och en välfärdsstat. Det bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Lördag den 22/10 demonstrerar vi på följande orter:

Göteborg 13.00 Gustav Adolfs Torg
 Stockholm 15.00 Sergels Torg
 Malmö 16.30 Möllevångstorget
 Umeå 12.00 Väven

Kiruna 10.00 Kupoltorget
Tranås 12.30 Stadshuset
Strömstad 14.00 Stadsparken
Jönköping 15.00 Hovrättstorget
Borlänge 14.00 Gångtunneln mellan Kupolen och IKEA

Karlstad 15.00 Stora torget 
Höör 18.00 Torget
Sunne 15.00 Teatertorget
 Motala 12.00 Stora Torget

Demonstrationer anordnas också i Lycksele, Knivsta, Nässjö, Finspång (20/10 17.00 Bergslagstorget), Västerårs (29/10), Smedjebacken (22/11), Kumla (24/11).