#vistårinteut

Det är nu systemkollapsen sker

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller
#vistårinteut

Vi borde skrika som Rakel!

http://www.tidningenspira.se/2016/dan-ove-vi-borde-skrika-som-rakel.aspx – Ungdomarna sover dåligt, har ångest och mardrömmar. De hade precis fått lite trygghet, börjat lära sig svenska, få rutiner och gå i skolan, säger Dan-Ove Willman, som engagerar sig tillsammans med andra lärare, socionomer och gode män i nätverk som ”Vi står inte ut”.
top