#vistårinteut

Med anledning av dödsfallet i Kil

​Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har nåtts av det tragiska beskedet att en kvinna i Värmland tidigare i veckan har dödats i sitt hem. Vårt varma deltagande går till närmast sörjande.
#vistårinteut

Civilsamhällets röst

När Justitiedepartementet stängde remisstiden angående förlängning av den tillfälliga begränsningslagen den 18 mars 2019, hade #vistårinteut skickat in 62 remissyttranden. Dessa gav Justitiedepartementet tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner. Inte ett enda av de 29 296 inskickade orden har tagits upp i regeringens prop. 2018/19:128.
top