170121. BARN FRÅN ALLA LÄNDER – ANSVARET I VÅRA HÄNDER. 

Över 20 orter i Sverige anslöt sig till manifestationen Unga från alla länder – ansvaret i våra händer. Manifestationen uppmärksammande den oacceptabla situation som många av våra ensamkommande ungdomar befinner sig i just nu. Manifestationen var ett initiativ av rörelsen #vistårinteut i samarbete med Musiker Mot Rasism www.musikermotrasism.se och flera andra lokala organisationer i Sverige, bland andra ABF, Svenska kyrkan och Rädda Barnen.

Den växande rörelsen #vistårinteut består av nästan 8000 yrkesverksamma eller volontärer som möter ensamkommande barn och ungdomar i sin vardag. Vi följs av nästan 25 000 personer på vår facebooksida. Vi vill uppmärksamma hur Sveriges nya hårda asyllagar i kombination med det hårt kritiserade återtagandeavtalet med Afghanistan har fått katastrofala följder för tusentals ensamkommande ungdomar i Sverige. Vi står inte ut med att Sverige skickar barn och ungdomar i döden! Alla barn och ungdomar i Sverige ska omfattas av barnkonventionen och ha rätt till ett bra och värdigt liv.

Rörelsen #vistårinteut kräver därför:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.
4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Sara

Hela Gotland manifesterar

Anna

Kajsa Karp

Fatime

 

170113. METRO. Vad ska jag svara mina elever när de frågar varför Sverige skickar deras vänner till krig och död?

Migrationsminister Morgan Johansson, skulle du låta din äldsta son åka till Afghanistan om han vill backpacka på en jordenruntresa? Om inte, vad är skillnaden mot att mina elever kan tvingas åka dit? undrar gymnasieläraren Sidiri Ekenryd.

http://www.metro.se/artikel/vad-ska-jag-svara-mina-elever-nacc88r-de-fracc8agar-varfocc88r-sverige-skickar-deras-vacc88nner-till-krig-och-docc88d

170111. EXPRESSEN. Deras åldersgissning är skamlig.

Jag lämnar detaljerad information baserad på forskning som visar att en ungdom är under 18 år. Svaret blir ändå avslag, skriver Joacim Eriksson.

http://www.expressen.se/debatt/migrationsverkets-aldersgissningar-ar-skamliga-mardromslikt-for-de-ensamkomma/

170108. ETC. Barn som flyr blir aldrig tillfrågade om någonting.

En morgon ringer telefonen. Packa, vi kommer och hämtar dig om en kvart. En stad i belägring men en lucka har öppnats. Du vet inte vart du är på väg men du tar med dig dina dockor. För ni kommer väl tillbaka snart? Vid gränsen är ni ensamma med männen med stora skägg som pratar om slakt och hånar din far. Vid gränsen petar de på dig med sina vapen. De förstör dina dockor i jakt på något. Vad är det de tror att du gömmer i din leksakspåse? Du vet att något hemskt håller på och hända men du vet inte vad. Du vet bara att du måste vara tyst. Helt plötsligt dyker andra bilar upp. Ni är räddade. Ni åker iväg i tystnad. Du gråter. Ingen frågar varför.

http://www.etc.se/kronika/barn-som-flyr-blir-aldrig-tillfragade-om-nagonting

170105. SVERIGES RADIO P4. Åldersuppskrivna ungdomar tvingas flytta. 

Natalie Glotz Stade, Stadsjurist på Malmö Stad menar att en kommun inte har lagligt stöd att per automatik agera utifrån Migrationsverkets åldersuppskrivning, en uppfattning som också Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar.

– Man ska ju alltid följa den ålder som ungdomen har uppgivit om det inte är uppenbart och uppenbart är viktigt, att ungdomen har en annan ålder. Och den bedömningen får varje myndighet göra själv.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6599247

170105. SVERIGES RADIO P4. Nabi Muhammadi får bo kvar i Lerum. 

Att agera utifrån Migrationsverkets bedömning var inte ett alternativ för Lerum kommun. Det menar Maria Enbuske som är verksamhetschef för sektor stöd och omsorg.

– Vi menar att det inte blir rättsäkert, säger Maria Enbuske, verksamhetschef för sektor stöd och omsorg på Lerum kommun. Därför så har vi i nuläget sagt att barnen och ungdomarna får bo kvar i nuvarande boendeform, tills Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft. Och det gör det ju när överklagandet har hanterats utav domstolen.

Göteborgs kommun och dess kranskommuner agerar olika i frågan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6599254

170104. SVERIGES RADIO. Uppehållstillstånd för studerande får kritik. 

Regeringens förslag, att förlänga de tillfälliga uppehållstillstånden för asylsökande ungdomar som studerar på gymnasiet, får kritik av flera remissinstanser.

– Det skapar en ohållbar situation i landets skolor, säger Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande.

Detta eftersom rektorerna i praktiken blir de som förmedlar utvisningsbesluten, på examensdagen.

Även CSN och Förvaltningsrätten i Stockholm kritiserar förslaget för att vara svåröverskådligt, otydligt och i vissa delar rättsosäkert.

– Vi ser till ungdomarnas bästa. Och för ungdomarnas bästa så är det ju att få ett beslut så snabbt som möjligt och inte dra ut på tiden och koppla det till en fullföljd gymnasieutbildning. Det tror jag bara förvärrar situationen. I grunden tycker jag att de här ungdomarna ska få stanna, säger Matz Nilsson.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6601806


170102. SVERIGES RADIO. De bestämmer att jag är 18 och skickar mig till Afghanistan.

Oron är fortsatt stor bland hazarerna i Sverige. Trots att Migrationsverket tycker att de är en utsatt grupp kommer de inte behandlas generösare.

När Migrationsverket förändrade säkerhetsläget för Afghanistan nyligen så väcktes det hopp i frågan om att ensamkommande från folkgruppen hazarer skulle få en mer generös asylbedömning. Men enligt myndigheten blir det inte så, ärendena ska fortfarande prövas individuellt.

– Jag vet inte vad jag ska göra. De bestämmer att jag är 18, att jag ska tillbaka till Afghanistan. Har så många problem som jag tänker på just nu, säger Javid Teymori som bor i Kungsbacka, är hazar och har nyligen blivit uppskriven i ålder och ska utvisas.

 


161230. Hallands Nyheter. Hon kämpar för eleverna. Slår larm om ensamkommande barn. 

Kaisa Sundholm undervisar ensamkommande barn på Väröbackaskolan. Hon märker hur eleverna blir allt mer stressade av hårdare regler för asylbedömningar. – De mår väldigt dåligt över situationen, säger hon.

http://www.hn.se/nyheter/varberg/hon-kämpar-för-eleverna-slår-larm-om-ensamkommande-barn-1.4081671


161229. SVERIGES RADIO P4. Brittiska staten stäms av asylsökande barn

I Storbritannien, har inrikesdepartementet stämts av en grupp barn som inte beviljats asyl i landet.

Det är 36 barn som står bakom rättsprocessen mot det brittiska inrikesdepartementet. De företräds av en advokatfirma i London som vill testa det brittiska asylsystemet.

De bodde ursprungligen i det ökända flyktinglägret som kallades för djungeln i den franska staden Calais. När lägret revs för någon månad sedan, placerades barnen i olika anläggningar runt om i Frankrike.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6598523

 


Share This: