140 sorgeklädda människor besöker Riksdagen i morgon

Imorgon kommer enligt #vistårinteut:s beräkningar minst 140 sorgeklädda personer från civilsamhället till Riksdagens plenum för att lyssna till interpellationsdebatt om självmord bland ensamkommande. 

I morgon är det interpellationsdebatt om självmord bland ensamkommande unga. Debatten har föranletts av en interpellationsfråga ställd till migrationsminister Heléne Fritzon av riksdagsledamot Christina Höj Larsen. Migrationsministern har delegerat vidare frågan till idrotts- och socialminister Annika Strandhäll vilket tyder på att regeringen väljer att inte se självmorden bland ensamkommande som en konsekvens av asylprocessen. Vi är inte överens med regeringen om detta. 

Debatten börjar klockan 09.00 och #vistårinteut beräknar att minst 140 sorgeklädda personer från civilsamhället kommer för att lyssna. Frågan är mycket angelägen – för hundratusentals människor.  

Vi uppmanar fler att komma till riksdagen i morgon. Ju fler som kommer, desto tydligare blir det att frågan är av största vikt. Och ju viktigare frågan är, desto större chans att vi får en konstruktiv debatt och en lösning.

Länk till Christina Höj Larsens interpellationsfråga. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.