Allas rätt att vara sig själv

Vi möter unga HBTQ+människor dagligen och har om och om igen lyssnat på ofattbart våldsamma och vidriga historier, inte sällan kopplade till sexuell identitet. Därför ser vi det som självklart att vara med på Pride Park i föreningstältet fredagen den 2 augusti. Du som besöker oss är varmt välkommen att skriva en hälsning till våra riksdagsledamöter som vi sedan överlämnar till dem. På lördag är vi ekipage nr 45 i paraden och går för alla de vi känner som inte kan.

Tvivelaktiga och rättsosäkra utredningar

Att ta del av Migrationsverkets utredningar och beslut kring HBTQ-frågan är många gånger chockerande. Det handlar om förhörsliknande intervjuer som vittnar om ringa kunskap kring HBTQ-frågan i allmänhet och hur det faktiskt är att vara HBTQ+person i något av jordens länder där du fortfarande riskerar dödshot på grund av vem du är och vem du älskar.

Asylrätten hotad för HBTQ+personer

Sedan 2005 har du som flykting i Sverige rätt att söka asyl utifrån din sexuella läggning och identitet. Denna rätt och rätten att som HBTQ+flykting få skydd i Sverige stämmer väl överens med riktlinjerna från FN och EU. Sverige har fällts av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, dels för Migrationsverkets bristfälliga utredningar och dels för att vi bor i ett land där HBTQ+personer blir tvångsutvisade till direkt livsfara.

Manifestera – skicka en hälsning till politiker

Vi står inte ut med att Sverige deporterar HBTQ+personer till länder där de kan dömas till fängelsestraff, förföljelse eller riskerar att bli mördade. Vi vill tillsammans med er manifestera det. Därför välkomnar vi alla besökare i Pride-parken till oss i föreningstältet fredagen den 2 augusti. Hos oss kan ni skriva en hälsning till någon av våra 349 riksdagsledamöter.

Det är dags att våra folkvalda politiker tar ansvar för konsekvenserna av den tillfälliga lagen.

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.