Apropå kostnader

Det nya lagförslaget om att låta cirka niotusen ensamkommande få ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av studier beräknas enligt regeringen kosta 2 miljarder kronor fördelat på två år. Som jämförelse gör vi nedan en enkel beräkning av kostnaden för förvarsplacering av niotusen ungdomar i två månader. Summa: nästan 2 miljarder.    

Vår beräkning bygger på samma antal ungdomar, 9000, som enligt regeringen omfattas av lagförslaget. Vi utgår från att dessa ungdomar inte kommer att lämna landet frivilligt eftersom de inte kan återvända till länder de flytt från av rädsla för sitt liv. Det innebär att om de avviker och sedan hittas sätts de i förvar. Vi har sedan räknat på vad två månaders förvarstagande kostar kopplat till Migrationsverkets årsredovisning för år 2016. 

3644 kronor per person och dygn 

  • Ett dygn i förvar = 3644 kronor (2016) 
  • 9000 ungdomar i ett dygn i förvar = 32,8 miljoner kronor, eller mer exakt 32 796 000 kronor
  • 9000 ungdomar i sextio dygn i förvar = 1,97 miljarder kronor, eller mer exakt 1 967 776 000 kronor

Således är kostnaden för regeringens förslag lika dyrt som kostnaden för att sätta niotusen unga flyktingar i förvar i två månader.   

Vår beräkning innefattar inte följande

  • Kostnader för gränspolisen och deras arbete med att hitta 9000 ungdomar som avvikit
  • Kostnader för utbyggnad av förvarsplatser för 9000 ungdomar
  • Kostnader för chartrade plan för 9000 ungdomar
  • Kostnader för polisinsatser vid utvisningar av 9000 ungdomar
  • Kostnader för eskort och sjukvård vid utvisningar av 9000 ungdomar

En reflektion

Om vi låter de här niotusen ungdomarna stanna i Sverige och fördelar dem på alla 290 kommuner, skulle det innebära att det i varje kommun skulle bo 31 unga. 

31 unga. Per kommun. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av närmare 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi kämpar för ensamkommandes mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i asylprocessen.     

Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 71 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

#vistårinteut is a network of 10 000 professionals and volunteers who fight for unaccompanied minors, their human rights and a fair asylum process. We have more than 71 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.