ATOOSA STARTADE KAMPANJEN #jagär2015

Atoosa Farahmand från Malmö skrev ett inlägg på sin Facebook-sida den 3:e mars som var formulerat som ett öppet brev till moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
Texten var ett svar på Kristerssons bild av sig själv där han står med armarna i kors i jaktmundering ute i skogen med det tydliga budskapet att 2015 aldrig får upprepas.

Atoosa skriver bland annat i sitt svar:
”Du säger att 2015 aldrig får hända igen. Jag skulle vilja säga att jag är en del av 2015 med många andra och vi är en del av detta land oavsett om du gillar det eller inte.”

Inlägget avslutades med hashtaggen #jagär2015 och när Atoosa uppmanade fler att göra det samma fick det snabbt stor spridning med över 5400 delningar.
Flödet i sociala medier fylls nu med berättelser och personliga texter skrivna av människor som ser sig själva som en del av #jagär2015.

#vistårinteut ringde upp Atoosa och ställde några frågor:

Berätta lite om #jagär2015?

Hashtaggen var en metafor för att väcka upp alla. Många har hört av sig om min farmors citat ”Det är enkelt att väcka någon som sover men det är svårare att väcka någon som låtsas att sova”.
Jag ville motivera människor som varit eller är asylsökande att skriva och dela sina berättelser.
Jag ville tala om att personer som Ulf Kristersson gör det svårt för oss alla att känna att Sverige är vårt hem.

Vilka kan dela sina berättelser under #jagär2015?

Hashtagen är för alla. Inte bara flyktingar utan alla kan skriva och alla ska känna sig inkluderade. Jag vill skapa en gemensam röst för alla oss som var stolta över vårt land Sverige 2015. Många människor har upplevelser från 2015 och allas röster och berättelser är viktiga.

Vad är din vision och mål med kampanjen?

Många har skickat massor med idéer till mig som tex en bok, utställning, event mm men första steget för mig nu är att samla in allas berättelser som använt #jagär2015 och lämna över dem till våra 349 riksdagsledamöter. De är valda av folket och vi har makt att be dem att lyssna på oss. Jag har nu fått in över 850 berättelser men jag hoppas få in många, många fler.

Är det något mer du skulle vilja lägga till?

Ja det viktigaste för mig med #jagär2015 kampanjen är att motivera fler att våga berätta och att vi alla jobbar tillsammans och inte delar upp oss i olika grupper och att alla ska få plats.
Vi kan inte ta demokratin för givet utan vi måste kämpa för den.

Här finns dokumentet där du själv kan dela din berättelse och som Atoosa Farahmand kommer att samla ihop och överlämna till riksdagsledamöterna.
Instagram finns #jagär2015 där du också kan dela dina bilder.

Här kan du läsa Atoosa Farahmands ursprungliga Facebook-inlägg.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.