#vistårinteut

Muhammad – en av alla pojkar som flytt sexuellt våld

​Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut publicerar en intervju med Muhammad J. Muhammadi om hans bok ​Ska vi dansa? Den handlar om det grova sexuella våld som i Afghanistan och Pakistan benämns Bacha Bazi. Muhammad är en av hundratusentals pojkar som utsatts. Han lyckades fly från våldet men riskerar nu utvisning till det samhälle
#vistårinteut

Utvisning strider mot återvändandeavtalets artikel 6

​Ikväll har en 21-årig hjärtsjuk och svårt traumatiserad ung vuxen utvisats till Afghanistan. Enligt Röda korsets behandlingscenter har 21-åringen stort behov av kvalificerad traumabehandling och har fått remiss till hjärtspecialist. Samtidigt växer kritiken mot att Sverige fortsätter utvisa särskilt sårbara personer trots att det är ett brott mot artikel 6 i återvändandeavtalet
top