#vistårinteut

Upprop från #vistårinteut

För oss som möter asylsökande ensamkommande unga är det en svår tid just nu. De unga är i kris. Deras hopp är nästan helt borta och de mår fruktansvärt dåligt. Det påverkar oss. Vi har en extrem arbetssituation. Därför skriver vi till våra fackförbund för att få hjälp med vår arbetsmiljö. Här
#vistårinteut

Det är nu systemkollapsen sker

Vi är socionomer, pedagoger, verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller
toppen