Bjud in Vänsterpartiet och Centerpartiet till partiöverskridande samtal

Nätverket #vistårinteut förstår att regeringen försökt ta ett helhetsgrepp kring ensamkommandes situation i och med det förslag som kom i måndags. Men förslaget räcker inte för att täcka upp för rättssäkerheten i asylprocessen och för de tusentals ensamkommande som inte kommer att omfattas.

Förslaget är en utgångspunkt för den process som nu följer fram tills att det ligger ett färdigt förslag till riksdagen i vår. Men naturligtvis behövs en partiöverskridande överenskommelse. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet visade i riksdagsdebatten om ensamkommande i höstas att partitillhörighet och valstrategier inte är intressant när det gäller frågan om ensamkommande; den handlar istället om mänskliga rättigheter och vilket samhälle vi vill ha.

Vi hoppas verkligen att regeringen omgående sätter sig i samtal med Centerpartiet och Vänsterpartiet – de två partier som i riksdagsdebatten i höstas ville arbeta konstruktivt och lösningsfokuserat kring frågan om ensamkommande. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.