Centerpartiets stämma - kommentar

#vistårinteut kommenterar debatten om ensamkommande under Centerpartiets stämma. 

Vi konstaterar att debatten innehöll många, kloka och bra inlägg från C-ombud runt om i landet. Partiledare, partistyrelse och migrationstalesperson är överens om att det behövs snabba lösningar och att Centerpartiet vill ta fram konkreta och genomförbara förslag för att lösa situationen för ensamkommande som har varit länge i Sverige.

Johanna Jönsson efter debatten:

– Jag är väldigt glad att få så stort stöd i arbetet för att lösa situationen för de ensamkommande. Nu måste vi få fler partier att lyssna. 

Läs Johannas egna ord på hennes Facebooksida här

Kan det bli en partiöverskridande överenskommelse precis som överenskommelsen om att orimliga utvisningar av arbetskraft stoppas som gick snabbt att få igenom?

Annie Lööf, igår i TV4

– Är det så att om man får avslag, då ska man lämna landet. Men vi tycker det är rimligt att det finns regler och att man följer dem”. 

Hur tänker Annie Lööf efter stämmans enade röst? 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.