Elias Palm är mån om att det ska bli rätt - det är vi också

Den 18 januari arrangerade Rättsmedicinalverket (RMV) en presskonferens om medicinska åldersbedömningar. RMV:s metodansvarige, Elias Palm, uttryckte under konferensen att RMV ”för en löpande dialog med Socialstyrelsen och tittar på statistik och räknar på siffror från tidigare och nyare studier tillsammans”. Enligt två professorer i statistik bygger Socialstyrelsens siffror på ”häpnadsväckande misstag och felaktigheter”.

Det som började med tusentals godtyckliga åldersuppskrivningar av ensamkommande hösten 2016 har alltså slutat med tusentals godtyckliga medicinska åldersutlåtanden av ensamkommande från våren 2017 och fram till dags dato. Kritiken har varit massiv genom hela skeendet från en mängd professorer, adjunkter, doktorander och experter inom olika discipliner. Även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har kritiserat de medicinska åldersbedömningarna. 

Elias Palm själv menar att RMV ”är väldigt måna om att det här ska bli rätt”. Men just nu ser det onekligen ut som om det mesta går fel. Ändå fortskrider användningen av den oprövade och rättsosäkra metoden – som om ingenting hänt.

Bild: skärmdump från Johan Brings, adjungerad professor statistik och Lars Rönnegårds, professor statistik, film om Socialstyrelsen felaktiga statistiska beräkningar


Klipp från RMV:s presskonferens, TV4Play 

Klipp från Svenska Dagbladet 

Socialstyrelsen, statisk och åldersbedömningen. En film av Johan Bring, adjungerad professor statistik och Lars Rönnegård, professor statistik. 

Lista på en del av de experter som kritiserat metoden

Rättsmedicin

Henrik Druid, professor i rättsmedicin vid karolinska institutet, överläkare vid Rättsmedicinalverket 
Anders eriksson, professor i rättsmedicin, umeå univ, överläkare vid Rättsmedicinalverket
Ingemar Thiblin professor i rättsmedicin, uppsala univ, överläkare vid Rättsmedicinalverket
Andreas Schmeling, professor i rättsmedicin, Universitet i Munster, Tyskland
Fredrik Tamsen, doktorand ST läk vid Inst för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, Uppsala Universitet
Tommie Olofsson, överläkare, före detta avdelningschef vid Rättsmedicinalverket
Håkan Sandler, överläkare, Rättsmedicinalverket

Statistik

Dan Hedlin, professor statistik Stockholms Universitet
Johan Bring, docent, adjungerad professor statistik, Uppsala Universitet
Lars Rönnegård, professor statistik, Högskolan Dalarna

Medicin

Anders Hjern, professor, överläkare, Sachsska barnsjukhuset; klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet; Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm
Henry Ascher, Henry Ascher, professor, överläkare, Flyktingbarnteamet, Angereds närsjukhus; enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO), Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Per Köhler, doktorand i medicin

Juridik

Gregor Noll, professor juridik, Lunds Universitet
Thomas Frid, advokat
Volkan Yesil, biträdande jurist på Nichols&co advokatbyrå

Rättsodontologi

Håkan Mörnstad, rättsodontolog

Europarådet, kommissionärer

Nils Muiznieks, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Tomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Vad sker närnäst? 
Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.