En utsträckt hand från #vistårinteut

Idag har strategerna i #vistårinteut skickat följande brev till statsminister Stefan Löfven. 

Hej Stefan! Vi som skriver till dig heter Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg och Helena Mäki. Det är vi som arbetar strategiskt med yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut. Det är vi som är ansvariga för varje ord som skrivits och sagts i alla pressmeddelanden, rapporter och texter som #vistårinteut publicerat. Det är vi som tillsammans med lokala engagerade medlemmar i #vistårinteut, samordnar manifestationer, i stil med de du mötts av på dina resor i Sverige.

Vi är tre vanliga människor med de vanliga yrkena socionom, lärare och beteendevetare. Vi är en del av civilsamhället och tre röster i det offentliga civilsamhälleliga engagemang du nu ser.

Vi är dessutom proffs på frågan om ensamkommande.

Det vi ser framför oss om inte frågan om ensamkommande löses är en blivande humanitär katastrof; tiotusentals unga som kommer att vara kvar i landet och leva i extrem utsatthet, med risk för att hamna i farliga situationer utanför myndigheters kontroll och som kanske även blir farliga för andra i sin desperation.

Förutom den allvarliga situationen för ensamkommande unga har vår tillit till politiker och myndigheter fått sig en allvarlig törn under vår årslånga kamp för ensamkommandes rättigheter.

Vi förstår att regeringen nu sitter i förhandlingar för att lösa frågan om ensamkommande. Det är något vi har hoppats skulle hända och vi är otroligt glada över att det nu sker! Vi förstår också att det är rätt så tuffa förhandlingar enligt vad vi erfarit via media.

Därför har vi ett erbjudande till dig och er – att bistå er med vår kunskap och erfarenhet i förhandlingsarbetet. Vi träffar er gärna och samtalar om ensamkommande, om lösningar. 

Vi sträcker ut vår hand till dig och er – ta den! Ta chansen!

Kinna, Sara och Helena
#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.