Ensamkommande behöver lösningar - inte tomma ord

Den rättsosäkra asylprocessen är orsaken till dagens krissituation för ensamkommande unga. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut som arbetat dygnet runt under de senaste 11 månaderna för att förändra situationen för gruppen ensamkommande, vill att våra folkvalda politiker tar ansvar – låt de unga stanna. Allt annat är orimligt ur ett humanitärt och samhälleligt perspektiv.

Hundratals ensamkommande unga sitter just nu på Norra Bantorget och strejkar för sina och andras liv, bland annat de som flytt från det krigshärjade och våldsamma Afghanistan, Al Shabaabs terror i Somalia, ”Afrikas Nordkorea” Eritrea, tortyrkamrarna i fängelserna i Etiopien eller IS terror i Irak. Gemensamt för dem alla är att de hanterats oerhört illa i sin asylprocess i strid med alla konventioner, lagar och direktiv som finns. Den situation de är i just nu visar hur urholkad asylrätten har blivit i Sverige.

Unga ensamkommande med avslag har några saker gemensamt – de har väntat omänskligt länge på besked och de kan inte återvända till våld och terror. Många orkar inte leva – #vistårinteut varnar för risken att vi får se nya självmord bland ensamkommande. Deras desperata och skräckslagna rop på hjälp når oss varje dag. Lärare sjukskriver sig, socionomer säger upp sig. Tjänstemän och sjuk- och hälsovårdspersonal tvingas mot bättre vetande bryta mot kommunallagen, socialtjänstlagen och sjuk- och hälsovårdslagen. Lärare, psykologer, läkare, gode män, socionomer, familjehem och volontärer gör sitt yttersta för att hålla de unga vid liv. Fler och fler jurister engagerar sig. Skolverkets personal twittrar.

Frågan om ensamkommande unga som varit länge i Sverige berör och påverkar hela vårt samhälle både på kort och lång sikt.

Hur ska vi då göra? Ja, en del skriker på fler och större förvar där tiotusentals ensamkommande ska spärras in tills de utvisas. Lycka till, säger vi, varsågod och bygg förvar. Men var ska alla vänta tills förvaren är färdigbyggda? På gatan? De befinner sig redan nu i extrem utsatthet och det blir bara värre. Med tanke på utvisningstakten hittills kan vem som helst förstå att det kommer att ta åratal att utvisa alla ensamkommande unga.

Idag tar asylutredningarna för ensamkommande i genomsnitt 600 dagar; så lång tid att den unge närmar sig eller redan fyllt 18 år. Hundratals, kanske tusentals ensamkommande har inte fått sitt första beslut; en stor del har inte ens varit på sin första intervju. Den nya tillfälliga lagen förlänger handläggningstiderna eftersom de som fick uppehållstillstånd för ett år sedan nu söker på nytt. Dessutom gör lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå och de kritiserade medicinska åldersbedömningarna att unga får vänta ännu längre.

Det är inte de unga som sökte skydd och trygghet i Sverige som ska bära ansvaret för myndighetskrisen på Migrationsverket.

Därför säger vi:

  • pröva ensamkommandes ärenden på nytt, mot den tid de varit i Sverige och hur gamla de var när de kom.
  • ta tillvara resurser istället för att rasera system
  • granska Migrationsverket
  • lägg ansvaret på systemet istället för på barn och unga.

Vi säger till våra folkvalda: bli politiker som säger ”Yes, we can!” För det är dags att börja prata om lösningar. Och att göra det tillsammans.

Låt de unga stanna. #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av närmare 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen, Europakonventionen och FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.