Europa protesterar mot fortsatta utvisningar till Afghanistan

17 och 18 februari protesterar flera länder i Europa mot de fortsatta utvisningarna av barn och vuxna till Afghanistan. Elever mot utvisningarna, Ung i Sverige och #vistårinteut står bakom de partipolitiskt obundna protesterna på Sergels Torg i Stockholm den 18 februari kl 12-13.30.

Afghanistan – ett land i krig

Afghanistan är ett land som har befunnit sig i krig från och till i nästan 40 år. BBC rapporterar 180130 om hur talibaner öppet agerar i 70 procent av territoriet och IS har på allvar börjat etablera sig i landet. Den afghanska regeringen är mycket svag och kan inte skydda de egna medborgarna. Barn, kvinnor och män offras i ett obegripligt och urskillningslöst våld.

– Rädda barnen stänger nu ner sin verksamhet i Afghanistan och svenska ambassaden kallar hem personal. Vi vet vad vi har flytt ifrån, det urskillningslösa våldet som håller civilbefolkningen i skräck varje dag. Därför ska vi tillsammans med övriga Europa stoppa utvisningarna, säger Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige.

Amnesty International fastslår att antalet civila dödsoffer i Afghanistan är rekordhögt och att det strider mot internationell rätt att tvångsutvisa afghaner till det konfliktdrabbade landet. Mellan 1 januari och 30 september 2017 dödades och skadades drygt 8000 civila i Afghanistan. FN har uppgraderat Afghanistan till ett land i aktivt krig och Global Peace Index 2017 klassar landet som världens näst farligaste, efter Syrien.

Rättsosäkerhet i asylprocessen

I Sverige har de s.k unga ensamkommande blivit utsatta för rättsosäkerhet i asylprocessen. En oprövad och hårt kritiserad metod för att mäta och analysera ålder används. Migrationsverkets personal larmar om stora brister på myndigheten. Handläggare har visat sig varit oerfarna och har bristande kunskap om Afghanistan. Asylutredningarna saknar barnrättsperspektiv, de särskilda utredningsenheterna för barn har lagts ner och kvalitén på tolkar har många gånger visat sig vara under all kritik. Ofta har de unga asylsökande inte heller fått läsa sina intervjuprotokoll och rätta eventuella felaktigheter eller missförstånd innan beslut fattas.

Protesterna startar 18 februari kl 12-13.00 på Sergels Torg.

Kontakt

#vistårinteut
Lotta Lilja Pittuco, 070-6803349
Lina Johanssson, 073-7729616
vistarinteut.stockholm@gmail.com

Elever mot utvisningarna
Ellionor Ziegler, 072-5426385
ellionor@icloud.com

Ung i Sverige
Elin Morén, 070-5698676
info.ungisverige@gmail.com

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 71 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 71 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.