http://www.skrivunder.com/fackligt_uppropp_vardforbundet_vistarinteut

Vi skriver till er som stolta men bekymrade medlemmar av Vårdförbundet. Vi behöver er hjälp och vi behöver ert ställningstagande.

Många av oss sjuksköterskor möter dagligen oroade föräldrar och förtvivlade ensamkommande ungdomar och barn som nu riskerar att sändas tillbaka till ett land i krig, ett land i lågor. Migrationsverket har redan larmat om ett allt osäkrare läge i Afghanistan men det räcker inte hela vägen.
Därför behöver vi ert stöd. Känslan av ett sammanhang, känslan av trygghet och känslan av medbestämmande är grundvalar i den svenska sjukvården. Att bli fråntagen denna trygghet och detta sammanhang är något ytterst traumatiskt. Föreställ er då att detta händer någon som redan är otrygg, redan är osäker och rädd. Känslan av förtvivlan blir då ännu svårare att bära. Självmord eller hot om självmord är något som ökar dagligen bland ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Från varje hörn av Sveriges hälso- och sjukvård hör vi alarmerande varningar om detta.