Förvarstagna ensamkommande unga - deportation 10 oktober

#vistårinteut informerar om ett antal unga förvarstagna. 

                                                                           Mostafa Gholami

Mostafa är 19 år gammal och anlände till Sverige mars 2013. Har konverterat till kristendom och fått ett flertal dödshot riktade mot sig. 

Kontaktpersoner:
Anki Pettersen
+46723-100343
Bengt Sjöberg
0706-347347
Mostafa Gholami
0790-389137

                                                                            Jawad Soltani 

Jawad fyllde 16 år den 24 maj 2015. I slutet av augusti 2015 gjordes en rättsodontologisk åldersbedömning vilken sa att det var ungefär fifty-fifty om han var under eller över 18 år.

Kontaktperson:
Moa: 0704-969588

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/ny-tvaangdeportation-av-aaldersuppskriven-ensamkommande-benefit-of-the-doubt-aer-aasidosatt-2185271

                                                                                     Yasin

                                                                     Foto: Jan-Åke Eriksson

Yasin kom till Sverige september 2015 och fick sitt första avslag september 2016. Har inte gjort medicinsk åldersbedömning och är uppskriven i ålder 3 år. 

Kontaktpersoner: 
Jan-Åke Eriksson: 070-444 2394
Kajsa Lindqvist: 073-981 96 82
Yasin: 072-9271935

                                                                                     Hamid 

Hamid är ännu kvar i förvar i Märsta. 
Kontaktperson: 
Helena Lindvall: mobil 0730-927431

                                                                               Mohammad 

Mohammad Hosseini är 18 år enligt Migrationsverket. Han kom till Sverige februari 2016. Föräldrarna blev mördade av talibaner när han var 3 år gammal. Pappan var polis i Afghanistan, originalhandlingar finns. Har heltidsjobb i Sverige. 

Kontaktpersoner:
Nellie Lenting-Rijks: 0707333856
Lena Danås: 0760245218

Vi har kännedom om ytterligare två unga. 
Pressmeddelandet uppdateras.   

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.