En av de som är engagerade i rörelsen #vistårinteut är gode mannen Susanne Thulin. För ett år sedan satt hon i Studio 1:s sändning från Almedalen tillsammans med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Idag sänder Studio 1 en uppföljning från Almedalen, där Susanne återigen får chansen att möta Mikael Ribbenvik.  

Susanne föreslog amnesti redan då, i Studio 1, för ett år sedan. Hennes motiv till amnesti var att det handlar om att låta barn och unga få den trygghet de sökte när de flytt hit. Hon kunde också se att Sverige genom en amnesti skulle kunnat undvika den katastrofala situation ensamkommande unga befinner sig i nu, men risk för svåra livsval:

– Det var faktiskt här, i Studio 1. Även då satt jag tillsammans med Mikael Ribbenvik. Han sa att han inte hade något emot amnesti men att det är ett politiskt beslut som behövs. Och det väntar jag fortfarande på, säger Susanne.

Susanne menar att situationen för Sveriges ensamkommande barn och unga är katastrofal och att det senaste året har varit outhärdligt. Asylprocessen är rättsosäker, inhuman och har inslag av godtycklighet anser hon. Som exempel nämner hon de åldersuppskrivningar till 18 år utan hänsyn till benefit of the doubt (tvivelsmålets fördel) som tusentals ensamkommande fått utstå. Hon säger också att det är orimligt att ett enda kort intervjutillfälle där traumatiserade barn och unga ska ”leverera” sina svåra upplevelser till främmande myndighetspersoner ska ge ett godtagbart underlag för beslut som påverkar ett barns liv för all framtid.

Rörelsen #vistårinteut menar att det är ett akut och allvarligt läge för Sveriges ensamkommande barn och unga. Vår konklusion: låt civilsamhället stiga in och lösa situationen tillsammans med myndigheter, stat och kommun. Se barn och unga som resurser istället för hinder. Gå i bräschen för humanitet. Och framför allt – om något inte fungerar, pröva något annat.

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.