Hej Hélene Fritzon - när kan vi ses och samtala?

#vistårinteut lyssnar intresserat på dagens presskonferens angående Löfvens regeringsombildning. Vi säger varmt välkommen till dig Heléne Frizon i din nya roll som Sveriges migrationsminister. Det är hoppfullt och spännande att du är en migrationsminister som vill samarbeta. Vi vill särskilt lyfta fram att du nämner samverkan ”med partier på andra sidan blockgränsen” samt att du ”tycker om att finna lösningar” […] ”för medborgarnas bästa”. 

Yes! Det låter bra! För nu är det nämligen brådis. Asylsökande ensamkommande unga får vänta allt längre på besked. Strax under 600 dagar är senaste bud. Det innebär att allt fler hinner fylla 18 år innan de får besked och att de som var barn med skyddsbehov när de flydde till Sverige blir offer i en ohållbar och orimlig asylprocess.

Många ser det inhumana och kontraproduktiva i hur Sverige behandlar ensamkommande unga som flytt för sina liv och fler och fler inom media och politik anser att svenska staten begår övergrepp mot ensamkommande barn och unga.

Vi som arbetar nära ensamkommande barn och unga och är engagerade i #vistårinteut har aldrig trott på regeringens strategi när det gäller ensamkommande. Vi diskvalificerar den. För, handen på hjärtat; hur ska utvisningsprojektet gå till? Hur länge kan ensamkommande unga tvingas befinna sig i den här outhärdliga situationen? Två år? Tre? Fyra?

Det är rimligt och nödvändigt att regeringen gör en omstart i sin syn på ensamkommande. Som du så väl beskrev det i Dagens Samhälle i våras kommer vi till exempel att behöva folk som utför tjänster inom välfärden: ”Staten måste på ett bättre sätt matcha utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik för att vi ska kunna utbilda för framtidens välfärdsyrken”. Tack för dina kloka ord! De påminner i hög grad om det din företrädare Morgan Johansson sa i augusti 2015: ”Så de ungdomarna som nu kommer in de kommer att bli i arbetsför ålder om bara några år. Man ska inte se det här bara som en kostnad utan man ska se det som en investering för vårt land” (vår kursivering).

Vi tror att du vill samarbeta och finna lösningar när det gäller situationen för ensamkommande. Och smarta lösningar finns i civilsamhället. Därför: bjud in oss till samtal tillsammans med andra aktörer, ideella organisationer och politiker – gärna över blockgränserna. Då blir det ordning och reda i kombination med att Sverige återtar positionen som humanitär stormakt.

Stärk Sverige – låt de unga stanna!

Vänligen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.