Hur mycket rättsosäkerhet tål Sverige?

Som av en händelse släpps nyheten om att ansökan utifrån gymnasielagen missbrukas – samma natt som en deportation sker. #vistårinteut konstaterar att media borde faktagranska nyheten istället för att hugga på betet. Samtliga beviljade verkställighetshinder hade asylskäl som inte beaktats under asylprocessen som grund. 

Samtliga sju personer som fick sina verkställighetshinder beviljade vid deportationen i måndags, sex ensamkommande och en pappa, fick det på grund av asylskäl som inte beaktats i tidigare asylutredningar. 

– Att sprida desinformation på det här sättet är ovärdigt Sverige. Det är bättre att tala klarspråk: asylskälen utreds inte korrekt; det är därför deportationerna misslyckas. Och eftersom det inte kommer att fungera att utvisa tiotusentals människor måste politikerna hitta en lösning, menar Kinna Skoglund, talesperson för #vistårinteut. 

– Situationen är ohållbar och orimlig och någon måste ta ansvar, fortsätter hon. Genom att driva en verklighetsfrånvänd politik visar politikerna tyvärr att de inte tänker axla det ansvaret. Men vem vill ha politiker som inte har kontakt med verkligheten?

Hur mycket rättsosäkerhet tål Sverige?

Det är som om ansvariga politiker och andra aktörer raderat sina hårddiskar när det gäller orsaker till att barn flytt till Sverige. Därför repeterar vi: hösten 2015 tog Sverige emot ensamkommande barn som flytt för sina liv, undan terror, sexuellt våld och krigs. Under de extremt långa handläggningstiderna har barn farit mycket illa. Överlastning i systemet och brister i handläggningen har lett till att barns asylskäl och skyddsbehov inte utretts ordentligt. Asylskäl och skyddsbehov som inte utretts ordentligt försvinner inte bara för att barn blir ungdomar. Det är inte deras fel – ansvaret vilar på Migrationsverket och i förlängningen dåvarande migrationsminister Morgan Johansson. 

Att sprida desinformation som har som syfte att misskreditera ungdomar som var barn på flykt för två år sen är djupt ohederligt. Politiker och myndighetsutövare – ni måste kunna bättre än så. Vi lever ändå i en rättsstat. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.