I Göteborg står de frivilliga organisationerna redo att börja jobba - var är ni, socialdemokrater?

10 834 631 kronor. Det är vad Göteborg beräknas att få för att stoppa omflyttningar av unga i asylprocess när riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. I Göteborg står de frivilliga organisationerna Reningsborg och Agape redo. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ driver frågan.

#vistårinteut Göteborg har tillsammans med många andra drivit frågan om att stoppa omflyttningar av åldersuppskrivna eller naturligt 18 år fyllda ensamkommande barn och unga under asylprocessen. Det är rimligt att fortsätta ge unga en trygg plats i kommunen. Det är rimligt att ge dem fortsatt nära avstånd till skola, vänner och de kontakter de fått hos göteborgarna.

#vistårinteut Göteborg har stått utanför kommunfullmäktiges sammanträde varje månad sedan i december och uppmanat kommunpolitiker att lyssna till civilsamhället. Vi har haft banderoller som lyder ”Låt de unga stanna”, delat ut flygblad om psykisk ohälsa och skickat nödrop från civilsamhället.

Fruktlösa diskussioner om ansvar

MP, V och F! har lyssnat till professioner och volontärer och förstår. De står inte heller ut och stöttar oss. Men Socialdemokraterna med Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson i spetsen har istället fastnat i fruktlösa diskussioner om vems ansvaret är.

Vi har lyssnat på förklaringar om varför kommunen inte kan ta ansvar och hänvisningar till tjänsteutlåtanden från stadsledningskontoret (vars tolkningar av ansvaret skiftat betydligt mellan olika månader). Vi har bemött er med den allra största respekt vi kan uppbringa, med kunskap och kärlek. Vi har fått löften om återkoppling; nu visar det sig att Marina Johansson och övriga socialdemokrater tar semester trots dessa löften.

Pengar och civilsamhälle finns – agera nu!

Det är allvarligt. Medan ni njuter av er semester förvärras allt fler ungas psykiska ohälsa. Vi behöver ett snabbt svar från ansvariga socialdemokratiska politiker. Pengarna finns, civilsamhället står redo och vår uppmaning är nu: agera!

Med kunskap, kärlek och kamp
Vänligen #vistårinteut Göteborg

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talesperson #vistårinteut Göteborg
Helena Mäki 0738-423855

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.