Idrottsuppropet #fairplay skapar medvind

Idrottsuppropet #fairplay handlar om mänskliga rättigheter och fair play i asylprocessen för ensamkommande som varit länge i Sverige. I skrivande stund har 205 toppidrottare och 860 idrottsföreningar anslutit sig och fler tillkommer varje dag. Idrottsuppropet #fairplay skapar medvind! 

Av de svenska OS-guldmedaljörerna har Charlotte Kalla, Jennie Wåhlin, Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Mabergs, curlingslandslaget ställt sig bakom Idrottsuppropet #fairplay. Idrottsprofiler som Björn Ferry, Thomas Wassberg, Tommy Winter, Tobias Hysén och Klara Svensson har nyss anslutit sig och vi är glada över att KFUM Jämtland Basket, Polisen IF simhopp och Vansbrosimningen valt att gå med i ett upprop som så tydligt tar ställning för fair play.

#vistårinteut kommer att lämna över Idrottsuppropet #fairplay till statsminister Stefan Löfven och idrottsminister Annika Strandhäll så fort vi får svar från dem om lämpligt överlämningsdatum.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.