Ingen kan längre säga att den inte visste

Finansministern uttalar sig om ensamkommande i Aftonbladet och menar att långa handläggningstider för ensamkommande är ”ganska naturligt” på grund av att ”så många flyktingar kom under samma tidsperiod”Men #vistårinteut menar att det finns fler förklaringar till den långa väntetiden. Dessutom kommer nu tung kritik från rättsläkare och barnläkare mot både Migrationsverket och Rättsmedicinalverket angående de medicinska åldersutredningarna. 

Det var av någon anledning finansminister Magdalena Andersson och inte migrationsministern Heléne Fritzon som förklarade Socialdemokraternas ståndpunkt kring frågan om ensamkommande unga och hur den splittrar regeringen i Aftonbladet den 11 november.

– Mycket märkligt att inte migrationsministern uttalar sig när det gäller ensamkommande barn och unga. Ligger det på finansministerns bord? säger Kinna Skoglund, talesperson #vistårinteut. 

Ensamkommande inte prioriterade

För bara några år sedan såg Migrationsverket ensamkommande barn som en prioriterad grupp. Men numera verkar man åsidosätta barnrättsperspektivet. Det har fått enorma konsekvenser för tusentals ensamkommande som nu hunnit eller är på väg att fylla 18 år eftersom de som vuxna bedöms på ett annat sätt.

Magdalena Andersson framhåller det fantastiska arbete Migrationsverket gjort och menar att det är ”ganska naturligt” att asylsökande unga får vänta länge på beslut eftersom ”så många flyktingar kom under samma tidsperiod”. Men enligt #vistårinteut räcker inte det för att förklara varför så många ensamkommande fått vänta så länge på beslut. Vad vi erfar har Migrationsverket inte utrett asylärenden i turordning och inte heller har man tagit ensamkommandes ärenden före vuxnas. Istället har utredningar som ses som enklare prioriterats framför mer komplicerade. Ensamkommande från Somalia, Afghanistan eller Etiopien har i och med det puttats ”sist i kön”. 

Tung kritik från rätts- och barnläkare

Den tunga kritiken från Svenska Barnläkarföreningen och överläkare och rättsläkare på Rättsmedicinalverket av de medicinska åldersutredningarna samt inte minst att Migrationsverket gett felaktig information om åldersutredningar till gode män gör att hanteringen av ensamkommande mer och mer framstår som ett totalt fiasko. 

Vi förutsätter att förhandlingarna bör gå relativt fort. För ingen politiker kan längre säga att hen inte visste. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.