Inte ett år till - civilsamhällets röst

Den 24 november 2015 började Sverige retroaktivt tillämpa lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Sommaren 2019 röstade riksdagen igenom en förlängning. Lagens intention var att minska antalet asylsökande till Sverige men konsekvenserna, som numera är kända av alla och envar, har blivit ödesdigra.

Lagen skulle skapa ”andrum” och ”ordning och reda” men bryter mot de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och asylrätten. Den 24 november arrangeras därför en landsomfattande manifestation på minst 77 orter i Sverige. Tusentals människor ur civilsamhället tänder ljus för att uppmärksamma konsekvenserna av den tillfälliga begränsningslagen och hur den slagit mot barns och ungas mänskliga rättigheter.

Konsekvenserna kända men negligeras

Trots att dessa svåra och numera kända konsekvenser borde väcka varningsklockor för varje ansvarsfull politiker röstade riksdagen igenom en förlängning av den tillfälliga begränsningslagen sommaren 2019. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickade inför omröstningen in 62 remissyttranden till Justitiedepartementet som därmed fick tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner. 

De 62 remissvaren samlades i rapporten ”Civilsamhällets röst” som nu överlämnas till 200 utvalda personer genom personliga möten. #vistårinteut har pratat med Helena, Elisabet, Emma, Lotten och Lotta, som är några av alla dem som lämnat över rapporten:

– Jag fick nöjet att lämna ”Civilsamhällets röst” till sångerskan Lisa Nilsson och journalisten Malou von Sivers, säger Helena, och det blev två fina samtal om konsekvenserna av omsvängningen av Sveriges migrationslagstiftning.

– I dag träffade jag demokrati- och kulturminister Amanda Lind och lämnade ”Civilsamhällets röst” för ministern att ta del av, säger Elisabet. 

– Jag lämnade ”Civilsamhällets röst” till Cecilia Åhlberg från Raul Wallenberg Academy som tacksamt tog emot och funderar på vem hon vill lämna vidare till. Cecilia är barnbarn till Raoul Wallenbergs syster, berättar Emma. 

– Igår träffade jag Adnan Habibija, utredare på LO. Han står först på listan och var hedrad över att stå med. Han kom själv som flykting under Balkankriget och har egna upplevelser som gör att han förstår och känner stark solidaritet med flyktingar. Vi hade ett fint samtal om hur man kan sprida goda budskap. Han ser till att rapporten kommer vidare, säger Lotten.


– Jag har precis haft ett mycket trevligt och intressant möte med Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift. Han berättade bl a om besvikelsen över att de bara fick ett enda svar när Sveriges kristna råd skrev till partiledarna, berättar Lotta.

Fler rapporter om konsekvenserna

Förutom de rapporter som #vistårinteut tagit fram har Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan och många fler publicerat rapporter om lagens svåra konsekvenser. 

Konvertitutredningen – Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan EFK, Alliansmissionen och Adventistsamfundet
https://www.pingst.se/content/uploads/2019/03/konvertitutredningen.pdf

Rädda Barnen
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/ny-rapport-fraan-raedda-barnen-stora-risker-foer-barn-och-unga-som-aatervaender-till-afghanistan-2764690
https://press.raddabarnen.se/pressreleases/ny-rapport-fraan-raedda-barnen-vill-hitta-baettre-loesningar-foer-nyanlaenda-barn-och-deras-familjer-29359
https://press.raddabarnen.se/documents/barnens-beraettelser-88090

Röda Korset
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/andringar-av-lagen-om-mottagande-av-asylsokande/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/tillgang-till-vard-for-papperslosa/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-tillfalliga-utlanningslagen/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/barn-i-forvar/

Svenska Kyrkan
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/utan-bostad-har-ensamkommande-ingen-chans
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/organisationer-i-gemensam-vadjan-agera-i-en-anda-av-solidaritet-och-samarbete
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkoledare-i-oppet-brev-till-landets-partiledare-varna-manniskovardet
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/debatt-lat-den-tillfalliga-asyllagen-bli-just-tillfallig

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.