Kommentar från #vistårinteut angående kyrkomötet

#vistårinteut har under två dagar besökt Kyrkomötet i Uppsala. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och avslutas imorgon. I måndags höll man en debatt som intresserar #vistårinteut mycket och som hade namnet ”Markera mot den inhumana behandlingen av ensamkommande barn”. Starka röster hördes i debatten för att lösa situationen för ensamkommande. 

Starka röster för ensamkommande unga i debatten

Biskop Fredrik Modéus: ”[…]. Att vara ensam och att vara barn är att vara dubbelt utsatt. […]. Att den här situationen i stora stycken har uppkommit på grund av formellt myndighetstrassel är inget annat än ovärdigt vårt land. […]. Det handlar om att nu agera utifrån vad vi känner och vet är rätt, nämligen för de barn som kunde varit våra egna”. 

Wanja Lundby-Wedin: ”[…]. Vi är här som socialdemokrater med dom värderingar som socialdemokrater har, och jo, det delar jag säkert med Stefan Löfven i grunden. Däremot delar jag inte den uppfattningen som Stefan Löfven och övriga regeringen har när det gäller flyktingpolitiken och det är därför jag gick upp här och yrkade bifall för den här motionen”. 

Antje Jackelén: ”Jag skulle endast vilja önska göra en faktakomplettering i pågående debatt. Det har ett par gånger under debatten åberopats faktakunskaper om Afghanistan inhämtade genom kontakter i Kabul. Bland annat detta att Afghanistan är ett bra land för semesterfirare. Jag vill komplettera den bilden med att jag förra helgen träffade en man som heter Ahmad Naderi Nadery som är senior rådgivare hos presidenten i Afghanistan. Jag frågade honom om landet är säkert för unga som skickas dit. Han sa nej”.

Motion 42

Debatten var kopplad till motion 42, ”Behandlingen av ensamkommande barn” som röstades om idag.

Motionen innehöll tre att-satser: 

1. att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att stoppa omflyttningarna under asylprövningstiden för ensamkommande barn efter 18-årsdagen.

2. att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att ta beslut om amnesti för ensamkommande barn som väntat mer än ett år på besked om asyl.

3. att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna av ensamkommande barn med starka asylskäl.

Tillägget att ordet unga skulle läggas till att-satserna gjordes. 

Resultat

Utskottet som behandlade motion 42 yrkade till en början bifall på att-sats 1 och 2. Efter Wanja Lundby-Wedins anförande under måndagen då hon yrkade avslag för att-sats 2 gick kyrkomötet hennes linje och röstade bifall för att-sats 1 och 3. Kyrkomötet ansåg att-sats 2 blev besvarad av Wanja Lundby-Wedins anförande, där hon bland annat hänvisade till Novemberuppropet

Novemberuppropet – ett fantastiskt initiativ

#vistårinteut anser att Novemberuppropet är ett fantastiskt och lovvärt initiativ. Tack Svenska Kyrkan och övriga organisationer från civilsamhället! Men vi ställer oss undrande inför att koppla innehållet i att-sats 2, att låta alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år få stanna, till Novemberuppropet som till stor del handlar om att stoppa utvisningarna till Afghanistan. 

Kan Svenska Kyrkan förklara hur man anser att-sats 2 är besvarad utifrån Novemberuppropet?  

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.