Kommer Thord Eriksson att få det här mallsvaret från Heléne Fritzon?

Nätverket #vistårinteut har fått tillgång till ett förskrivet brev som skickats ut samtliga i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och som efterfrågats av en del socialdemokrater. Brevet ska kunna användas som standardsvar till människor som i vanmakt över situationen för ensamkommande skriver brev till riksdagsmän. 

I ett läge där ensamkommande sittstrejkar i protest och många protesterar mot utvisningar och rättsosäkra asylprocesser kommer hjälp och stöd från det ledande regeringspartiet – i form av ett mallsvar. 

Respektlöst

#vistårinteut uppfattar brevet som en direkt förolämpning. Det är respektlöst och nonchalant; mot oss som kämpar för barns rätt till liv, mot den egna riksdagsgruppen och framför allt mot utsatta ensamkommande unga. 

Brevet visar okunskapen

Brevet innehåller bland annat källhänvisning som är inaktuell och okunskap kring det arbete som görs på nationell nivå. 

Exempel

Det nämns att alla som söker asyl ”har rätt till en snabb individuell rättssäker asylprocess, som även ska möjliggöra en god integration”. Vi konstaterar i vår rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande att asylprocessen inte är rättssäker. Den är inte heller snabb. Vi konstaterar att ensamkommande får vänta i genomsnitt 600 dagar i asylprocess. Denna extrema handläggningstid motverkar integrationen. Det påpekas i texten att ”ärenden av samma slag handläggs på ett enhetligt sätt” av Migrationsverket på uppdrag av regeringen. Vår slutsats blir att inte heller påståendet om individuell prövning stämmer.  

Mallen beskriver att en amnesti eller att stoppa utvisningar av ensamkommande skulle leda till att människor lever under ”förhållanden som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera”. Men det är just socialdemokratisk politik som lett till att ensamkommande i Sverige lever under oacceptabla och vidriga förhållanden.

Mallskribenten stödjer sin argumentation om Afghanistan på ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan från december 2016. Det är pinsamt. Senaste rättsliga ställningstagande kom i augusti 2017

Det står också att det ”kommande vår” (läs: 2018) ska inrättas ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande. Kunskapscentret startade i våras. I kunskapscentrets uppdragsbeskrivning ska ”barn och unga upp till 21 år som är asylsökande, har fått ett uppehållstillstånd eller som har fått ett avslag på sin ansökan om asyl” omfattas (S2017/01863/FST http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nationellt-kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga-inrattas/ ). Att regeringen plötsligt anger 21 år som en avgränsning i ålder på unga ser onekligen fint ut på papperet och hänger ihop med Socialtjänstlagen. Men det bör uppmärksammas att den socialdemokratiskt ledda regeringen under det senaste året strypt ersättningar till kommunerna så att mycket få ensamkommande unga nu har möjlighet att få stöd med allvarliga konsekvenser som följd. 

Den nya gymnasielagen ska enligt mallen möjliggöra ”att de ensamkommande barnen som väntar på sina besked kan fokusera på studierna istället”. Men det stämmer inte; få av de ensamkommande omfattas av lagen. 

Vi vill inte ha era mallsvar. Vi vill ha konkreta lösningar över partigränser. Socialdemokrater – visst kan ni bättre? 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.