Landsomfattande ljusmanifestationer 10 december - #vistårinteut lyfter mänskliga rättigheter

Den 10 december är det FN-dagen för mänskliga rättigheter och nätverket #vistårinteut vill särskilt uppmärksamma barn och unga på flykt liksom alla ensamkommande i Sverige. Därför genomför vi landsomfattande fackeltåg och ljusmanifestationer. I solidaritet! Vi går vid er sida! 

Stockholm

Samling: Medborgarplatsen, ljusmanifestation.
Tid: 10 december 15.00-16.00
Konferencier: Gabriella Ahlström
Vi bjuder på kör, tal, allsång och ljus för ensamkommande. 
Tag med eget gravljus eller ett elektriskt ljus.

Vi vill tillsammans lysa upp Stockholm med hoppets ljus. Idag hämtar vi kraft i elden, sången, dikten och i varandra.

Presskontakt: Stina Berge tel 070 741 36 55 tiger.tiger´berge@gmail.com
Länk till event. 

Göteborg

Samling: Götaplatsen, fackeltåg till Gustav Adolfs Torg
Tid: 10 december 17.30-20.00
Konferencier: Anna Persson & Anders Johansson
Vi bjuder på fackeltåg från Götaplatsen till Gustav Adolfs Torg där vi samlas för en timmes musik, dikt och tal. 

Facklor finns att köpa på Götaplatsen för 20 kr/styck. 

Vi vill tillsammans lysa upp Göteborg med hoppets ljus. Idag hämtar vi kraft i elden, sången, dikten och i varandra.

Presskontakt: info kommer
Länk till event 

Övriga orter som anordnar manifestationer

9/12
14.15 Gotland/Visby
https://www.facebook.com/events/137852916935207/

10/12

19.00 Hede, Härjedalen
https://www.facebook.com/events/302368456922143?%3Fti=ia

19.00. Herrljunga
https://www.facebook.com/events/1905484356135969/

15.00 Jönköping
https://www.facebook.com/events/164698830803954?%3Fti=ia

18.00 Kisa
https://www.facebook.com/events/331187697366868?%3Fti=ia

14.00 Kumla
https://www.facebook.com/events/995390950618315/

17.30 Linköping
https://www.facebook.com/events/1363406327120008?%3Fti=ia

17.00 Malmö
https://www.facebook.com/events/1981590205389723/permalink/1986341241581286/

18.00 Malung, länk kommer

17.30 Motala
https://www.facebook.com/events/159829434630382?%3Fti=ia

16.00 Säffle
https://www.facebook.com/events/167963613941413/

16.00 Tranemo
https://www.facebook.com/events/1038167069659715/

18.00 Uppsala 
https://www.facebook.com/events/378836039196246/

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.