Lös frågan - annars gör vi den till valfråga

Häromdagen kom lagrådet med skarp kritik mot det lagförslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande som lagts fram av regeringen. Men det betyder inte att det inte behövs en lösning för ensamkommande unga. #vistårinteut manar politikerna att rösta ja till lagförslaget. Att rösta nej innebär att frågan om ensamkommande ungdomars framtid hänger kvar in i valrörelsen. 

Ungefär samtidigt som lagrådet kom med sin kritik erkände Socialstyrelsen att allvarliga fel begåtts när det gäller metodvalet för medicinska åldersbedömningar. Men det är viktigt att förstå att frågan redan varit löst om handläggningstiderna varit rimliga och undantagen i den tillfälliga begränsningslagen hade följts. 

— Vi förstår inte alls vad politikerna tvekar om, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson #vistårinteut. Eftersom undantagen i begränsningslagen inte har fungerat är det absolut nödvändigt att politiken säkerställer barns och ungas mänskliga rättigheter. Det gäller alla politiker oavsett partitillhörighet. 

— I den bästa av världar skulle uppgiven ålder vid asylansökan gälla under hela asylprövningen, fortsätter Sara Edvardson Ehrnborg, något som till exempel Centerpartiet föreslagit. Vi i nätverket är förvånade över att den lösningen inte har kommit upp på bordet. Det går inte att jämföra att söka asyl med att ha begått brott. Men visst är det underligt att uppgiven ålder gäller hur grova brott en människa än begått medan barn på flykt blir av med sina rättigheter på grund av orimligt långa handläggningstider? 

#vistårinteut manar politikerna i alla partier att säga ja till lagförslaget om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för unga eftersom det syftar till att kompensera för orimligt långa handläggningstider och rättsosäkerhet i asylprocessen. Att säga nej är inhumant och innebär att frågan om ensamkommande ungdomars framtid kommer att hänga kvar i valrörelsen. 

— Vi tror inte att politikerna vill ha frågan om ensamkommande på bordet under valrörelsen, säger Kinna Skoglund, talesperson för #vistårinteut. Men blir det nej på lagförslaget kommer den definitivt följa med ända till valnatten – och vidare. 

#vistårinteut  

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.