"Lyssna på oss" skriver #vistårinteut till migrationskommittén

Grundaren till #vistårinteut Helena Lindroos skickade idag ett uppfordrande brev till alla i migrationskommittén som ska ta fram ett förslag på Sveriges framtida flyktingpolitik.


Bästa Migrationskommitté!

Den 24 november 2015 stängde Sverige sina gränser mot flyktingströmmen, med ord om att vi behövde andrum. Vi behövde organisera oss, se till att allt fungerade igen, för att senare kunna återuppta mottagandet. Det var budskapet. Så skrevs den tillfälliga lagen och datumet 24 november 2015 kom att bli ett av de mest ödesdigra datum i vårt lands historia.

Hösten 2016 befann vi oss i olika delar av mottagandet för ensamkommande unga. Vi var de som på nära håll fick uppleva de förödande konsekvenserna av den politiska vändningen. Vi är professionella och volontärer som genom de senaste 5 åren har tagit ansvar för unga människor som drabbats av andrummet. Vi är civilsamhället som besitter kunskapen, vittnesmålen om vad den tillfälliga lagen har betytt i praktiken. Ute i verkliga unga människors liv.

I den här kampen har det alltid funnits ett hopp. Tanken att detta är tillfälligt. En tidsperiod. Att vårt land, som alltid värnat asylrätten och de mänskliga rättigheterna, när det tillfälliga är över kommer att återgå till att vara den humanitära stormakt vi kan vara stolta över igen.

Vi följer nu arbetet i migrationskommittén med stor oro, förfäran och sorg, då vi inser att den nya asyllagen enligt förslaget som ligger nu, kommer att bli än hårdare än den tillfälliga.

Var och en av er i migrationskommittén bär nu ett stort ansvar, ett ansvar som går långt bortom politiska poänger eller segrar för partiet i nästa val. Det ni gör nu kommer att eka genom historien och tala om hur Sverige stod upp för eller monterade ner asylrätt och mänskliga rättigheter. Vilket land vill ni leva i? Vilken värld vill ni vara en del av att skapa? Det är ett stort ansvar och alla beslut bör vara välgrundade och kloka.

Vi ser det som ert ansvar att inför detta beslut ta del av de konsekvenser som den tillfälliga lagen hade i vårt land. Lyssna till oss som i vår vardag, i våra professioner, har den kunskapen. I vår rörelse finns 10 000-tals personer från hela Sverige, vars röster, vittnesmål, i allra högsta grad bör höras och beaktas i ert arbete. Vi bifogar här vår rapport från Civilsamhället. LÄS DEN!

Jag skrev en gång till vår statsminister ”Vi lär inte andra att ta ansvar genom att svika vårt. Vi bara tappar oss själva”. Vi vill att Sverige ska vara en förebild för andra länder, inte stå först i kön för att montera ner bilden om människans okränkbara värde.

Med varmaste hälsningar,

Helena Lindroos

Initiativtagare/grundare till rörelsen #vistårinteut

med stöd av de andra grundarna till rörelsen #vistårinteut

Sara Edvardson Ehrnborg

Kinna Skoglund

Sissel Larberg

Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020

Följande riksdagsledamöter ingår i migrationskommittén:

Tobias Billström (M) 

Jonny Cato (C) 

Hans Eklind (KD) 

Annika Hirvonen (MP)

Christina Höj Larsen (V)

Rikard Larsson (S) 

Fredrik Malm (L) 

Maria Malmer Stenergard (M) 

Carina Ohlsson (S) 

Ebba Östlin (S) 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.