Massdeportation 4 dagar innan ny lag träder i kraft

40 personer tvångsdeporteras från Sverige till Kabul den 26 juni. I gruppen ingår troligen personer med så kallade öppna ärenden, trots att det är ett lagbrott. Vi har även information om att ett okänt antal ungdomar som omfattas av den nya lagen ska deporteras – endast fyra dagar innan den träder i kraft 1 juli.  

Kränkningar hör till vardagen på förvaren

#vistårinteut får ständigt in rapporter om kränkningar och inhuman behandling av förvarstagna på förvaren. Tidigare var utvisningsprocessen åtminstone delvis förutsägbar och värdig men numera blir människor hämtade från förvaren utan någon som helst förberedelse eller förvarning. Det händer till och med att gränspolisen deporterar människor med öppna asylärenden, vilket är lagstridigt. Förfarandet skapar extrem stress och otrygghet för den förvarstagne. 

Deportationer av ungdomar som omfattas av den nya lagen

Vad som är minst lika anmärkningsvärt är att man planerar deportation av ungdomar som omfattas av den nya lag om uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå. Denna träder i kraft 1 juli, endast fyra dagar efter deportationsdatum. 

Glöm aldrig – de kom som barn på flykt

Vi vill påminna om att det här är ungdomar som kom som barn på flykt till Sverige utan sina föräldrar. Deras asylprocess har varit utdragen och rättsosäker. Det är denna svåra rättsliga skada som den nya lagen är tänkt att kompensera för.  

För gränspolisen spelar det ingen roll. De har fått ett uppdrag från högre ort – utvisa till vilket pris som helst. 

Agera medmänskligt nu! Stoppa deportationerna till Afghanistan. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 74 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.