Medvind för vårt modiga landslag

Stora saker händer nu. Sverige spelar fantastisk fotboll och vinner matchen mot Mexiko. Lagkapten och mittbacken Andreas Granqvist och högerbacken Mikael Lustig har ställt sig bakom Idrottsuppropet #fairplay. Hela landslaget ställer upp för sin lagkamrat Jimmy Durmaz mot rasism och för allas lika värde. 

Sverige har gått vidare till åttondelsfinal och vunnit sin grupp tack vare fantastiskt fint spel och härlig laganda. Landslagsspelarna Andreas Granqvist och Mikael Lustig har ställt sig sida vid sida med hundratals andra elitidrottare och idrottsföreningar i Idrottsuppropet #fairplay. Hela landslaget har manifesterat för sin kamrat Jimmy Durmaz mot rasism och för allas lika värde. 

Fler och fler säger att de vill vara med och förändra. Alla tillsammans blir en enande kraft för medmänsklighet. Vi har medvind – Sverige kan, Sverige vill och Sverige vågar. 

Gå tillsammans med oss och alla goda krafter för mer mänsklighet, medmänsklighet och allas lika värde! 

Och så vinner vi VM! 

Medvind för #mermänsklighet
#backadurmaz
#viärsverige

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 74 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.