Mer pengar till kommuner för ensamkommandes boende men ännu ingen lösning i sikte

Kommentar från yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut angående vice finansminister Per Bolunds artikel i SvD ikväll om regeringens satsning på ensamkommande i höstbudgeten. 

#vistårinteut gläds åt att regeringen tänker skjuta till ytterligare 195 miljoner i år och 195 miljoner till 2018 så att kommunerna kan låta ensamkommande bo kvar i sina hemkommuner. 

Det är en bra början men det räcker inte   

För de ensamkommande som kom till Sverige med ett hopp om trygghet och framtid hösten 2015 handlar livet numera om att försöka förstå hur det kommer sig att tortyrskador, hedersvåld, hot från terrorgrupper och kidnappning inte är asylskäl. De undrar varför just de blir uppskrivna i ålder från 14, 15 eller 16 år till 18, trots vaccinationsintyg, betyg och intyg från läkare samma dag de får avslag. De kan inte förstå varför handläggaren inte korrigerade deras utredningsprotokoll när tolken missade viktig information och varför de inte fick en muntlig prövning i Migrationsdomstolen – nu när de äntligen orkar prata om våld och övergrepp de utsatts för. 

Vi som arbetar nära barn och unga förstår inte heller. Det är obegripligt att detta fått fortgå under så lång tid utan att dåvarande ansvarig migrationsminister tagit alla rop om rättsosäkerhet på allvar. 

Vi riktar oss till migrationsministern, regeringen och Sveriges riksdag

Det kan inte vara meningen att unga flyktingar ska lida för att systemet kollapsat. Vice finansminister Per Bolunds (Mp) ord, att unga med uppehållstillstånd är ”en del av den unga generationen i vårt land”, gäller inte för de som kom som barn med skyddsbehov för två år sen och som nu lever med rättsosäkra avslag, hemlöshet och hopplöshet – i Sverige. 

Som tur är börjar fler och fler få insikt om att det behövs en lösning. Bland annat nämner Maria Ferm i ett Facebookinlägg ikväll att ett arbete förs för att hitta en lösning ”så att de som kom som ensamkommande minderåriga under 2015 kan få stanna”. 

Vi hoppas. Annars blir Sverige ett land som går sönder. Låt de unga stanna.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.