Modiga riksdagsledamöter som inte simmar med strömmen

I riksdagsdebatten kring Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15, Migration och asylpolitik blev det tydligt att valet mellan humanitet eller avhumanisering skär som en kniv genom politiken. Den hårda falangen har aldrig varit hårdare. I ett sådant klimat är det svårt att vara modig. Men några riksdagsledamöter visade civilkurage och politiskt mod vilket ger hopp framåt. 

Vi vill särskilt lyfta fem riksdagspolitiker som visade klokskap, mod och civilkurage under riksdagsdebatten om migration och asylpolitik igår. 

Maria Ferm (Mp) tydliggjorde hur regeringen tänker kring lagförslaget om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för unga ensamkommande på ett lugnt och pedagogiskt sätt. Hon uttryckte också sin tacksamhet över de människor hon möter i civilsamhället: ”[J]ag får också se det vackraste i hela vårt samhälle. Jag får träffa drivna ungdomar som har gjort Sverige till sitt hem. Jag möter ideellt engagerade familjehemsföräldrar, lärare och gode män. […]. Människor som som ser hemlösheten, utsattheten och oron hos ensamkommande ungdomar och lägger ner all sin kraft på att ge trygghet och hopp. Det gör att jag känner att jag aldrig kommer att sluta kämpa – för det är det Sverige som jag vill kämpa för”.  

Christina Höj Larsen (V) talade om det nödvändiga i att ta reda på vem vi vill vara och vilka vi vill bli: ”Frågan om amnesti för ensamkommande handlar ytterst om vem vi vill vara och om vem vi blir om vi låter det här fortsätta”.

Christina Örnebjär (L) anförde bland annat att ”Vi har systemen för människors skull, inte tvärt om. När systemen faller är det människan, individen, vi ska värna. Inte systemen”. 

Förutom dessa tre tackar vi den liberala och den socialdemokratiska riksdagsledamoten som lade ner sina röster under voteringen om amnesti. Ert mod hjälper oss vidare i kampen för mänskliga rättigheter.

Vi är inte dummare än att vi förstår att motionen inte skulle gå igenom. Vi var i plenum för att observera riksdagens sätt att hantera frågan. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.