“Motiverad personal – en ovärderlig resurs”

Christina Richter är franchisetagare och äger 9 McDonalds-restauranger i Nordvästra Skåne och västra Halland. Hon har under flera år med gott resultat anställt personal genom olika nystartsatsningar, insticksjobb och arbetsmarknadsåtgärder. I somras upptäckte hon en saknad grupp bland de anställningsbara som erbjöds henne – de ensamkommande. 

– Om du ska anställa – gör det så här! Motiverad personal är en ovärderlig resurs, jag hoppas att fler företagare ska förstå det.
Christina Richter är nöjd. Alldeles nyligen har hon anställt fyra ensamkommande ungdomar från Afghanistan på två av sina nio restauranger, och hon beskriver dem som jättebra killar, som pratar bra svenska, jobbar på utan tjafs och är supermotiverade. Hon pratar om att vi lever i en väldigt jobbig och besvärlig tid, men att det samtidigt finns branscher som går jättebra.
– I vårt företag har vi alltid målet att fastanställa efter provanställningar. Vanligtvis har vi ett halvårs provanställning, men när jag förstod att det var bråttom bestämde jag att en eller två månaders provanställning får räcka. Så efter förste december har jag fyra nya på fasta anställningar. Som du förstår är allt det här väldigt nytt för mig. Men både jag och min restaurangchef är väldigt nöjda.

Nöjdheten varvas dock med frustration. Christina använder ord som att allt som görs nu är så lite, och så sent. Hon beskriver hur konsultföretag och andra intressenter verkar ha missat en hel grupp anställningsbara unga vuxna, när det gäller vilka som fått ekonomisk hjälp och stöd av olika arbetsmarknadsåtgärder.

– Jag har ingen aning om varför – kanske har de gått i skolan tills nu, eller av olika anledningar hållit sig för sig själva. Men efter att ha pratat med en kollega som på grund av pandemin fått färre arbetsuppgifter och fått tid att engagera sig i civilsamhället framkom det att gruppen med ensamkommande unga – särskilt gruppen från Afghanistan – sällan var med bland dem som erbjöds vid rekrytering. De verkade liksom inte ingå i stödsystemen. Det här ville jag göra något åt.

På frågan varför Christina tog beslutet att ta tag i situationen svarar hon att hon vill bidra och att just motiverade medarbetare är den bästa investering hon kan göra för framtiden.
– Det finns inga ekonomiska incitament för att fastanställa denna grupp efter så kort provanställning, det finns inga bidrag ett få för min del. Men med supermotiverade medarbetare kommer företaget att vinna i längden. Mitt råd till andra företagare är att våga vara människa – det kommer också ditt företag att vinna på.

Läs mer: https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/motiverad-personal-en-ovarderlig-resurs/

Text: Malin Aghed
Foto: Privat

REDO – motiverad och utbildad arbetskraft är nystartade Arbetskraftsförmedlingens kampanj med syfte att de som fått uppehållstillstånd genom Nya gymnasielagen ska få jobb och att företag som anställer denna motiverade arbetskraft också ska tjäna på det.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.