Muhammad - en av alla pojkar som flytt sexuellt våld

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut publicerar en intervju med Muhammad J. Muhammadi. Muhammad har skrivit boken Ska vi dansa? som handlar om det grova sexuella våld som i Afghanistan och Pakistan benämns Bacha Bazi. Han är en av hundratusentals pojkar som utsatts. Muhammad lyckades till slut fly från våldet. Men eftersom grovt sexuellt våld mot pojkar i Afghanistan inte ses som skyddsskäl ska han nu utvisas till det samhälle som våldfört sig på honom.  

I mitt hemland har vi ett kulturarv som få vill prata om, ett fenomen som heter Bacha Bazi. Fenomenet går ut på att vuxna män rekryterar unga pojkar till något som kan liknas med dansande prostitution. Få vet vad det egentligen innebär, men jag vet tyvärr det. Att bli rekryterad är enligt mig inte ett sätt att överleva på utan mer en strategi för att dö lite långsammare. Min bok är ett försök till att rikta den missriktade skammen och rätt håll, för som det är nu är skammen riktad mot de arma pojkar som inte hade något val.

Ville först inte berätta

Orden är Muhammad J. Muhammadis och är ett citat ur hans bok om Bacha Bazi-fenomenet, det vill säga sexuellt våld mot barn, framför allt pojkar och unga män. Boken heter Ska vi dansa? och publicerades i våras vid påsktid. 

– Jag ville först inte berätta om det jag varit utsatt för. Jag och andra kan inte säga såna saker, det är inte många som orkar berätta, säger Muhammad. 

Han beskriver en situation i Sverige där en illa skött asylprocess tog all hans tid och skapade så många problem att han inte orkade tänka på det han blivit utsatt för. Men efterhand kände han att det saknades kunskap om det sexuella våld pojkar blir utsatta för i Sverige och att han var tvungen att berätta hela sin historia: 

– Jag hade inte verktygen då i början utan skrev en slags dagbok. Jag började orka berätta när jag flyttade till en kvinna som jag litade på, berättar Muhammad.

Förövarna har stor makt

På frågan om hur han tänker kring det han berättat och vad han vill åstadkomma säger Muhammad att han nu har berättat sanningen och hoppas att folk läser. 

– Jag tänker såhär: jag har berättat historien och jag hoppas att folk läser. Det finns många killar och män som har varit utsatta. Det är vanligt i Afghanistan. De som utsätter barn på det här sättet kan man inte säga nej till. De har stor makt och kan göra vad de vill. 

Muhammad beskriver det sexuella våldet som en norm som många i landet inte vågar ifrågasätta. De som är utsatta vågar heller inte prata om det – då riskerar de livet. Han nämner en kille han kände i Pakistan: 

– Han sa nej och blev mördad på grund av det. Om du flyr dör du också. Inte ens familjen accepterar en längre. Jag blev förkastad av min familj, jag flydde och det är därför jag lever.

När jag berättar tittar folk på ett annat sätt

På frågan om hur hans bok och det han berättar blivit mottaget i Sverige säger Muhammad: 

– Jag har träffat människor här som kommer från mitt land. När jag berättar för dem vad jag varit med om, börjar de titta på ett annat sätt på mig för de orkar inte höra min berättelse. Det är så skamfyllt att de inte orkar höra. För kvinnor som blir utsatta är det lättare, de blir stöttade. Men om det händer en kille eller en man blir han shamad och just att det hänt en pojke eller man är svårt att acceptera. 

– Men det finns en hel del som tycker att det är bra att jag har skrivit om det. Jag hoppas vi blir fler, avslutar Muhammad.

Mer om Bacha bazi: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=6804265

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.