När får vi samtala med dig Morgan Johansson?

Vi hör att Afghanistans båda flyktingministrar skickar brev till alla europeiska ambassader i Afghanistan med en vädjan om att stoppa utvisningarna till landet. Morgan Johansson verkar strunta fullständigt i detta. Rörelsen #vistårinteut häpnar över cynismen som just nu präglar regeringens hållning när det gäller Afghanistan.

Så gör en minister som inte är ödmjuk nog att lyssna, varken på de egna medborgarna eller på andra staters ministrar. Hör han inte rösterna som ber om nåd? Hör han inte om bristerna på Migrationsverket? Hör han inte att generaldirektören för Migrationsverket kallar lagen för fyrkantig? Hör han inte om godtyckliga åldersuppskrivningar? Bryr han sig inte om skyddsskäl hos barn? Kidnappning av taliban, våldtäkt, sexuellt våld, klanfejder, tortyr, tvångsrekrytering till terrorism och så vidare? UNHCR uppmanar världens länder att inte tvångsutvisa afghaner. Varför går Sverige emot FN?

Ser Morgan Johansson inte hur vi som kallas för civilsamhället kämpar för att hålla ensamkommande barn och unga vid liv?

För fem år sedan sa Morgan Johansson i Polistidningen att socialdemokrater i regeringsställning brukar ”vara mera aktiva med att styra myndigheterna än de borgerliga är. De är extremt rädda att hamna i ministerstyre”. Då gick det alltså bra att styra en myndighet – nu är det helt plötsligt omöjligt.

En sak är helt säker och det är att det här sättet att hantera ensamkommande barn och unga på inte kommer att fungera särskilt länge till. När myndigheter och stat släpper ansvaret på det sätt som görs nu kommer vi som är lärare, socionomer, kuratorer, skolsköterskor, psykologer, boendepersonal, gode män och frivilliga inte att ta ansvar för vad som händer. Det är nämligen inte vårt uppdrag.

Vi behöver prata med dig om det här Morgan för vi behöver en lösning. När får vi en inbjudan?

Rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.