Nu lanserar vi #vistårinteut UNG

Rörelsen #vistårinteut kommer till Almedalen och måndag den 3 juli klockan 14.00 arrangerar vi ett seminarium på Hamnplan i Visby. Där lanserar vi #vistårinteut UNG! Kom och träffa oss så berättar vi mer. 

#vistårinteut UNG är ett initiativ av Grön Ungdom tillsammans med rörelsen #vistårinteut. Följande politiska ungdomsförbund och ungdomsorganisationer står i nuläget bakom: Grön ungdom, Ung vänster och Unga feminister, CUF i Kalmar län, SSU Alingsås, SSU Dalarna och SSU Örnsköldsvik, KFUM, Cruz Azur IF, Ensamkommandes Förbund, Ensamkommandes Förbund Uddevalla, Lag C, Newcomers Youth, RFSL Ungdom och Westan volleyboll. Listan uppdateras.

3/7 Måndag Hamnplan kl 14-15
När kompisarna får utvisningsbeslut – vad gör man då?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49704

Medverkande: Kinna Skoglund, #vistårinteut, Hanna Lidström, Grön Ungdom, Elin Morän, Ung Vänster, Hedda Tingskog, Unga Feminister, Ahmad Rahimi, Ensamkommandes förbund, Alexander Franzen och Estrid Kjellman, #vistårinteut UNG, Elin Wernquist, Barnrättsbyrån, Björn Kjellman, skådespelare. Anders Göransson moderator.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.