Nu startar kampanjen Låt de unga stanna

Måndag den 28 augusti går #vistårinteut in i kampanjläge. Tillsammans med riksorganisationerna Grön Ungdom, IM, Musiker mot rasism, Feministiskt initiativ och Ensamkommandes förbund startar vi den riksomfattande kampanjen Låt de unga stanna. Kampanjens syfte är att få politikerna att hitta en lösning under hösten så att ensamkommande unga som varit länge i Sverige ges möjlighet att stanna. Vi uppmanar med det här pressmeddelandet alla goda krafter och riksorganisationer i Sverige att gå med i kampanjen. 

Vi menar att kampanjen har en hög grad av angelägenhet och att frågan om ensamkommande unga som varit länge i Sverige berör oss alla. 

  • Det handlar om mänskliga rättigheter för ensamkommande barn och unga från farliga länder som för flera år sedan flydde för sina liv till oss här i Sverige. Trots obearbetade trauman och orimligt långa asylutredningar har de lyckats rota sig här. 
  • Det handlar om rent spel. Unga som kom som barn till Sverige för flera år sen blir bedömda enligt den nya tillfälliga lagen. Om Migrationsverkets asylutredningar hade tagit rimligt lång tid skulle de istället bedömts utifrån den ålder de hade när de kom och enligt den lag som då gällde. 
  • Det handlar om att använda de ungas resurser och de system som byggts upp på ett hållbart sätt – att först bygga system som fungerar och sedan rasera dem i ett slag är slöseri och gynnar varken Sverige eller de unga. 
  • Slutligen handlar det om att vi vill, kan och måste ta ansvar för en situation där unga ensamkommande lever i extrem utsatthet och risken för att ett parallellsamhälle växer fram är stor. Att ge dem möjlighet att stanna skulle innebära att de kan bo kvar i sina hemkommuner och börja bygga en framtid. 

Gå med i kampanjen. Låt de unga stanna. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Låt de unga stanna!

The movement #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.