Om anställda på Migrationsverket vågar, vågar vi alla!

Äntligen! utbrast tusentals människor i civilsamhället idag när DN publicerade Migrationsverkets anställdas upprop. 

Känslan är obeskrivlig. Under ett och ett halvt år har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut tillsammans med andra goda krafter envist och med ett proaktivt förhållningssätt kämpat för att visa Sverige att asylprövningarna för ensamkommande barn och unga inte är rättssäkra. Nu har vi fått bekräftelse på att vi delar den bilden med er som sitter med utredningar och beslut; ni som inifrån verket ser det vi ser i vår vardag. Ni som inte heller står ut med felaktiga prioriteringar, rättsosäkerhet och medicinska åldersbedömningar av de barn och unga som blivit offer för ett myndighetshaveri utan dess like. 

Vi tackar er för ert mod och för att ni tar ställning! 

Låt de systematiska rättsövergreppen komma fram i ljuset. 
Till alla i Sverige: stöd den viktiga kampen för barns och ungas rättigheter.  

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9500 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.