Ordning och reda med valstugor för mänskliga rättigheter

#vistårinteut tar initiativ till valstugor för mänskliga rättigheter runt om i hela landet. Valstugorna är en idé av Asylrättsgruppen Låt dem stanna i Umeå. De blir höjdpunkten på vår valkampanj som handlar om att skapa medvind för de partier och politiker som står upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Valrörelsen har börjat och företrädare för de politiska partierna tävlar i att underminera mänskliga rättigheter på ett sätt som bara för några år sedan hade varit oacceptabelt. Retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra sprider sig i det offentliga samtalet. 

Så kan vi inte ha det. Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, hoppfullt och hållbart Sverige.

Valstugor för medmänsklighet och allas lika värde – koppla upp er

Vi lanserar nu idén om partipolitiskt obundna valstugor för mänskliga rättigheter, hållbarhet och allas lika värde. Lokala krafter i så många kommuner som möjligt runtom i Sverige söker tillstånd och alla som kämpar för mänskliga rättigheter är välkomna att koppla upp er. Vi sprider sedan kunskap om mänskliga rättigheter fram till valdagen den 9 september. 

Förutsättningen för att gå med i valstugan är att ni är demokratiska, ickevåldsliga och partipolitiskt obundna samt står bakom och arbetar enligt diskrimineringslagstiftningen. 

Lokalt förankrade mötesplatser som gör skillnad

Den lokala förankringen är en nyckel till succé. I våra valstugor kommer familjemedlemmen, socialarbetaren, snickaren, läraren och fotbollstränaren att mötas i konstruktiva samtal och diskussioner om mänskliga rättigheter, hållbarhet och allas lika värde. 

Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad! 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has almost 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.