#vistårinteut har under december månad kartlagt kommuners sätt att hantera ensamkommande unga. Uppgifterna har vi fått från kommuninvånare som är aktiva i #vistårinteut. Vi har försökt källgranska uppgifterna så långt det går genom att till exempel begära ut beslutsprotokoll. Många kommuner har tidsbegränsade beslut och det är flera kommuner som är i beslutsprocess.

Grafiken nedan visar hur läget är just nu i de kommuner vi har kartlagt. Vi ber om överseende med att en del uppgifter kanske är felaktiga eller för gamla och ber om korrekt information om något ändras och även om att få in beslutsunderlag.

Bo kvar?

Kan ungdomarna bo kvar i kommunen? Svaret gäller oavsett vem som ordnar boendet och hur det finansieras.

Grönt – alltid/ofta
Gult – ungefär i hälften av fallen
Rött – sällan/aldrig
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

Beslut tagits?

Har kommunen tagit beslut om hur de statliga pengarna för att ensamkommande asylsökande som fyller 18 år ska slippa flytta?

Grönt – Beslut taget, pengarna ska användas till boende
Gult – Beslut är inte taget
Rött – Beslut taget, pengarna används inte till boende eller kommunen avser inte att ta beslut.
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

Hur används bidraget?

Hur har kommunen beslutat att använda bidraget?

Grönt – kommunalt boende
Gult – kommunalt boende under begränsad tid
Blått – samarbete med civilsamhället
Rött – till annat än avsett
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

 

Fotnot
Bidrag 2017 + 2018:
Kan innehålla ett avrundningsfel på max 50 öre per ungdom.

Beräkningsunderlag är antalet 17-åriga asylsökande ensamkommande 2017-06-01 + 18-20-åriga asylsökande i kommunal vård samma datum som bor i kommunen. Detta används som fördelningsnyckel för statliga bidraget.

BUV i mottagning är ”barn utan vårdnadshavare” som ff är asylsökande. Som inte nu behöver boende men som är i riskzonen för att skrivas upp. Siffrorna innehåller också de som fått PUT/TUT under november. Uppgifterna kommer från Migrationsverkets mottagningssystem 2017-12-01.

Uppgifterna om politiskt styre kommer från Wikipedia, hämtat 171218 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_kommun-_och_landstingsstyren_i_Sverige_2014%E2%80%932018