#vistårinteut

Unga från alla länder – ansvaret i våra händer #vistårinteut

En nationell musikmanifestationen på Kramens dag den 21 januari 2017. Manifestationen är ett initiativ av rörelsen #vistårinteut i samarbete med Musiker Mot Rasism med flera. Den tidigare nationella ljusmanifestationen ”Lys upp Sverige!” engagerade närmare 10 000 personer den 24 november, årsdagen av då Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, strängare asyllagen. Organiserade manifestationer hölls
#vistårinteut

Skulder är orsaken till prostitution bland ensamkommande

”Enligt Samuelsson kan familjer i Afghanistan, vilket är det land de flesta ensamkommande kommer från, ha sålt mark eller boskap – i princip allt de äger – för att kunna skicka en son till Europa och Sverige. – De här ungdomarna har en stor press på sig att snabbt börja betala av
top