Lys upp Sverige!

 10 000 protesterade mot Sveriges asylpolitik! Den nationella ljusmanifestationen ”Lys upp Sverige!” engagerade närmare 10 000 personer i torsdags kväll den 24 november, årsdagen av då Sverige retroaktivt började tillämpa den nya, strängare asyllagen. Organiserade manifestationer hölls på över 50 orter i landet. Under kvällens lopp uppstod ytterligare spontana manifestationer på olika

Manifestation för stopp av tvångsutvisningar till Afghanistan

Lördag den 22/10 demonstrerar vi på 20 olika orter runt om i Sverige för flyktingar från Afghanistan, mot tvångsutvisningar och åldersuppskrivningar av ensamkommande asylsökande. Tillsammans med en rad andra organisationer vill the movement #vistårinteut visa politiker och civilsamhälle hur de nya asyllagarna och återvändandeavtalet med Afghanistan påverkar de ensamkommande ungdomar som bor
toppen